CATEGORIES

Never MIX investment with Insurance ഇൻഷുറൻസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും മുൻപേ അറിയാൻ
SAMPADYAM

Never MIX investment with Insurance ഇൻഷുറൻസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും മുൻപേ അറിയാൻ

ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഒരു നല്ല നിക്ഷേപമാണോ? അല്ല എന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ കുടുംബത്തിനു സംരക്ഷണം നൽകുക എന്നതാണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിന്റെ ലക്ഷ്യം. സ്വരുക്കൂട്ടുന്ന പണംകൊണ്ടു കാലക്രമേണ സമ്പത്ത് വർധിപ്പിക്കുകയാണ് നിക്ഷേപങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. ഈ രണ്ടു ലക്ഷ്യവും ഒന്നിച്ചു കൈവരിക്കാനായി ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്താൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക. ഇതാ ഈ കേസ് സ്റ്റഡി നോക്കു

time-read
2 mins  |
June 01,2023
കൂറുള്ള ഉപഭോക്താക്കളെ എങ്ങനെ വാർത്തെടുക്കാം
SAMPADYAM

കൂറുള്ള ഉപഭോക്താക്കളെ എങ്ങനെ വാർത്തെടുക്കാം

സ്ഥിരം ഉപഭോക്താക്കളെ നേടിയാൽ ഏതു സംരംഭവും വിജയിപ്പിക്കാം. അതിനുള്ള 5 വഴികൾ ഇതാ.

time-read
1 min  |
June 01,2023
എത്ര കാശും കലക്കികളയാൻ സിനിമ
SAMPADYAM

എത്ര കാശും കലക്കികളയാൻ സിനിമ

ആദ്യമായി സിനിമ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നവരായിരിക്കും നിർമാതാക്കളിൽ 80 ശതമാനവും. ഇത്തരക്കാരെ വലയിടാൻ ഒരു സംഘം തന്നെയുണ്ട്.

time-read
1 min  |
June 01,2023
നിങ്ങൾക്കും തുടങ്ങാം സംരംഭം കിട്ടും 50 ലക്ഷം വരെ വായ്പ 35% വരെ സബ്സിഡിയോടെ
SAMPADYAM

നിങ്ങൾക്കും തുടങ്ങാം സംരംഭം കിട്ടും 50 ലക്ഷം വരെ വായ്പ 35% വരെ സബ്സിഡിയോടെ

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തൊഴിൽ സൃഷ്ടി പദ്ധതി (പിഎംഇജിപി) യിൽ സംരംഭകർക്ക് ഏറെ സഹായകമായ രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

time-read
2 mins  |
June 01,2023
സ്വന്തം പശുവിനായി കാലിത്തീറ്റ നിർമാണം, ഇന്നു ലക്ഷങ്ങൾ വരുമാനമുള്ള ഫാക്ടറി
SAMPADYAM

സ്വന്തം പശുവിനായി കാലിത്തീറ്റ നിർമാണം, ഇന്നു ലക്ഷങ്ങൾ വരുമാനമുള്ള ഫാക്ടറി

പശുവളർത്തലിൽ തുടങ്ങി ഇന്ന് അരുവി ക്വാറ്റിൽ ഫീഡ്സ്' എന്ന സ്ഥാപനം വിജയകരമായി നടത്തുകയാണ് സായ് പ്രസാദ് എന്ന യുവസംരംഭകൻ.

time-read
1 min  |
June 01,2023
ഒഴിവില്ലെങ്കിലും വഴിയുണ്ട്
SAMPADYAM

ഒഴിവില്ലെങ്കിലും വഴിയുണ്ട്

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വിപണിയെ കീഴടക്കുന്ന കാലത്ത് ഒട്ടും ആർട്ടിഫിഷ്യലാകാതെ സക്രിയമായിരിക്കുക എന്നതാണു കച്ചവടത്തിന്റെ കാതൽ.

time-read
1 min  |
June 01,2023
എന്തും ഏതും എങ്ങനെയും തിരയാം, കണ്ടെത്താം ചെയ്യാം
SAMPADYAM

എന്തും ഏതും എങ്ങനെയും തിരയാം, കണ്ടെത്താം ചെയ്യാം

നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എന്തും ഏതും എങ്ങനെയും തിരയാം കണ്ടെത്താം എന്നു മാത്രമല്ല, പലതും മനുഷ്യസാധ്യമായതിലും കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ, കൂടുതൽ മികവോടെ ചെയ്തെടുക്കാനും കഴിയും.

time-read
3 mins  |
June 01,2023
മെഡിസെപ് ഇനി നിങ്ങളുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ
SAMPADYAM

മെഡിസെപ് ഇനി നിങ്ങളുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ

മെഡിസെപ് ആപ് യാഥാർഥ്യമായതോടെ അറിയേണ്ട വിവരങ്ങളെല്ലാം ഏതാനും ക്ലിക്കിലൂടെ ലഭ്യമാകും.

time-read
1 min  |
June 01,2023
സ്വർണത്തിൽ ട്രേഡ് ചെയ്തു സമ്പത്തുണ്ടാക്കുന്ന സബീന
SAMPADYAM

സ്വർണത്തിൽ ട്രേഡ് ചെയ്തു സമ്പത്തുണ്ടാക്കുന്ന സബീന

കടം വാങ്ങിയും ഉള്ള പണം മുടക്കിയും സ്വർണാഭരണം വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ സബിന വ്യത്യസ്തയാകുന്നത് 20,000 രൂപയിൽ ആരംഭിച്ച ഗോൾഡ് ട്രേഡിങ്ങിൽ ഇന്നു ലക്ഷങ്ങൾ വരുമാനം നേടുന്നിടത്താണ്.

time-read
2 mins  |
June 01,2023
മാൻകൈൻഡ് ഫാർമ ഓഹരി വിപണിയിലെ പുതുമുഖം
SAMPADYAM

മാൻകൈൻഡ് ഫാർമ ഓഹരി വിപണിയിലെ പുതുമുഖം

ആഭ്യന്തര വിൽപനയിൽ ഇന്ത്യയിലെ നാലാമത്തെ വലിയ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ മാൻകൈൻഡ് ഫാർമ. കമ്പനി ശ്രദ്ധ തന്നെയാണ്.

time-read
1 min  |
June 01,2023
നിക്ഷേപം ഇനി വൈകേണ്ട, വായ്പയ്ക്ക് അൽപം കാത്തിരിക്കാം
SAMPADYAM

നിക്ഷേപം ഇനി വൈകേണ്ട, വായ്പയ്ക്ക് അൽപം കാത്തിരിക്കാം

പലിശ വർധനയുടെ ഘട്ടം അവസാനിക്കുന്നതിനാൽ നിക്ഷേപകരും വായ്പ എടുത്തവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇക്കാര്യങ്ങൾ.

time-read
1 min  |
June 01,2023
നിങ്ങളുടെ പെൻഷൻ തുക നിക്ഷേപിക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ച പദ്ധതി ഇതാ
SAMPADYAM

നിങ്ങളുടെ പെൻഷൻ തുക നിക്ഷേപിക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ച പദ്ധതി ഇതാ

30 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള നിക്ഷേപത്തിനും പലിശവരുമാനത്തിനും സർക്കാർ ഗാരന്റിയുള്ള സുരക്ഷയും ഉയർന്ന പലിശയും സീനിയർ സിറ്റിസൺ സേവിങ്സ് സ്കീമിനെ ആകർഷകമാക്കുന്നു.

time-read
2 mins  |
June 01,2023
ഇൻഡക്സേഷന്റെ നേട്ടം ഇപ്പോഴും ഉറപ്പാക്കാം
SAMPADYAM

ഇൻഡക്സേഷന്റെ നേട്ടം ഇപ്പോഴും ഉറപ്പാക്കാം

35 മുതൽ 65 ശതമാനം വരെ ഓഹരി നിക്ഷേപമുള്ള മൾട്ടി അറ്റ് ഫണ്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ പണപ്പെരുപ്പം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ആദായനികുതി ഇളവു നേടാം.

time-read
1 min  |
June 01,2023
ചാഞ്ചാട്ടത്തിലും നേട്ടമെടുക്കാൻ ഇക്വിറ്റി സേവിങ്സ് ഫണ്ട്
SAMPADYAM

ചാഞ്ചാട്ടത്തിലും നേട്ടമെടുക്കാൻ ഇക്വിറ്റി സേവിങ്സ് ഫണ്ട്

വിപണി ചാഞ്ചാട്ടത്തിനിടയിലും ന്യായമായ നേട്ടം ഉറപ്പാക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇക്വിറ്റി സേവിങ്സ് ഫണ്ടുകൾ.

time-read
1 min  |
June 01,2023
തട്ടിപ്പ്കാര്യം കുട്ടികളിയല്ല
SAMPADYAM

തട്ടിപ്പ്കാര്യം കുട്ടികളിയല്ല

നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു തട്ടിപ്പ് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടാൽ അത് ഉടനെ അടുപ്പമുള്ള എല്ലാവരെയും അറിയിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അപകടമാകും.

time-read
1 min  |
June 01,2023
ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എടുക്കും മുൻപേ
SAMPADYAM

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എടുക്കും മുൻപേ

ഏതു സമയത്തും ഏതാവശ്യത്തിനും പണമുറപ്പാക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ എന്നെന്നും നിങ്ങളുടെ ഉറ്റ മിത്രമായിരിക്കും, ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ.

time-read
2 mins  |
May 01,2023
തിമാറ്റിക് ഫണ്ട് മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് നേട്ടം
SAMPADYAM

തിമാറ്റിക് ഫണ്ട് മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് നേട്ടം

സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വില ചാഞ്ചാട്ടം അവസരമാക്കാനും പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും തിമാറ്റിക് ഫണ്ടുകൾ മികച്ചതാണ്.

time-read
1 min  |
May 01,2023
പ്രി അപ്രൂവ്ഡ് വായ്പകൾ അറിയണം ഗുണവും ദോഷവും
SAMPADYAM

പ്രി അപ്രൂവ്ഡ് വായ്പകൾ അറിയണം ഗുണവും ദോഷവും

അപേക്ഷിക്കാതെ എങ്ങനെ വാ അനുവദിച്ചു. വ്യാജസന്ദേശമാണോ ? സംശയങ്ങൾ ഏറെയാണ്.

time-read
1 min  |
May 01,2023
‘ഫോൺ മണി കെണികൾ പെരുകുന്നു
SAMPADYAM

‘ഫോൺ മണി കെണികൾ പെരുകുന്നു

ഇടപാടുകൾ ഡിജിറ്റലായതോടെ പണം തട്ടിക്കാനുള്ള ഉപകരണം കൂടിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു സ്മാർട് ഫോണുകൾ.

time-read
2 mins  |
May 01,2023
സുരക്ഷിത നിക്ഷേപങ്ങൾ മികച്ചത് ഏത്?
SAMPADYAM

സുരക്ഷിത നിക്ഷേപങ്ങൾ മികച്ചത് ഏത്?

സ്ഥിരനിക്ഷേപം, സ്വർണം, കോർപറേറ്റ് ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്നിവയിലെല്ലാം സുരക്ഷിതമായി ഉയർന്ന വരുമാനം നേടാനുള്ള വ്യത്യസ്തമായ സാധ്യതകളുണ്ട്.

time-read
3 mins  |
May 01,2023
കൈ നിറയെ പണം തരുമോ ചാറ്റ് ജിപിടി
SAMPADYAM

കൈ നിറയെ പണം തരുമോ ചാറ്റ് ജിപിടി

നിർമിതബുദ്ധി അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചാറ്റ് ജിപിടിയുടെ കടന്നുവരവോടെ ലോകത്ത് എല്ലാ മേഖലകളിലും വൻ വിപ്ലവം അരങ്ങേറുകയാണ്.

time-read
2 mins  |
May 01,2023
തകർച്ചയ്ക്കുശേഷം അദാനി ഓഹരിയിൽ നേടിയത് 3 ലക്ഷം രൂപ ലാഭം
SAMPADYAM

തകർച്ചയ്ക്കുശേഷം അദാനി ഓഹരിയിൽ നേടിയത് 3 ലക്ഷം രൂപ ലാഭം

ഓഹരിവില ഇടിയുമ്പോൾ ഷോർട് സെല്ലിങ്ങിലൂടെ മികച്ച ലാഭം നേടാനാകും.

time-read
1 min  |
May 01,2023
വരുന്നു സോഷ്യൽ സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇനി ചാരിറ്റിക്കും വിപണിയിൽ നിന്നു പണം സമാഹരിക്കാം
SAMPADYAM

വരുന്നു സോഷ്യൽ സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇനി ചാരിറ്റിക്കും വിപണിയിൽ നിന്നു പണം സമാഹരിക്കാം

സാമൂഹിക സംരംഭങ്ങളുടെ ഫണ്ട് സമാഹരണത്തിലും വിനിയോഗത്തിലും സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാൻ എസ്എസ്ഇ വഴിയൊരുക്കും.

time-read
1 min  |
May 01,2023
സുരക്ഷ കൂട്ടാൻ സെബി
SAMPADYAM

സുരക്ഷ കൂട്ടാൻ സെബി

ഓഹരി, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപകർക്കു കൂടുതൽ സുരക്ഷയുറപ്പാക്കാൻ മൂന്നു പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ.

time-read
1 min  |
May 01,2023
ഐടി കമ്പനികളിൽ തട്ടി നിഫ്റ്റി റാലി, നിക്ഷേപങ്ങൾ പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം
SAMPADYAM

ഐടി കമ്പനികളിൽ തട്ടി നിഫ്റ്റി റാലി, നിക്ഷേപങ്ങൾ പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം

കമ്പനികളുടെ പാദഫലങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ഇനി വിപണി നീങ്ങുക.

time-read
1 min  |
May 01,2023
‘ലൈൻ പിടികിട്ടിയാൽ ചാടാം, തുടങ്ങാം
SAMPADYAM

‘ലൈൻ പിടികിട്ടിയാൽ ചാടാം, തുടങ്ങാം

ബിസിനസ് എങ്ങനെ നടത്താമെന്നു പഠിച്ച്, അതിനാവശ്യമായ ബന്ധങ്ങൾ നേടിയെടുത്തശേഷം ജോലി വിട്ട് സ്വന്തം ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നു.

time-read
1 min  |
May 01,2023
25,000 രൂപ നിക്ഷേപത്തിൽ 4  പേർക്ക് സ്ഥിരവരുമാനം
SAMPADYAM

25,000 രൂപ നിക്ഷേപത്തിൽ 4  പേർക്ക് സ്ഥിരവരുമാനം

വായ്പ എടുത്തു തുടങ്ങിയ ഗാർമെന്റ് യൂണിറ്റ് പൂട്ടേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ജോബ് വർക്കിലേക്കു ചുവടുമാറ്റി പിടിച്ചുനിന്നു മുന്നേറുന്ന നാലു വനിതകൾ.

time-read
1 min  |
May 01,2023
മുതൽമുടക്ക് 10 ലക്ഷം മാസലാഭം നാലു ലക്ഷം
SAMPADYAM

മുതൽമുടക്ക് 10 ലക്ഷം മാസലാഭം നാലു ലക്ഷം

ധാന്യപ്പൊടി നിർമാണത്തിലെ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ ന്യൂഡിൽസിലേക്കു മൂല്യവർധനയും ചാക്കോളാസ് സുപ്രിയം എന്ന പേരിൽ ബ്രാൻഡിങ്ങും നടത്തി വിജയിച്ച സംരംഭകൻ.

time-read
1 min  |
May 01,2023
ഇതാ മാൽബറോ മന്ത്രം ഏറ്റവും ചെറുതിനെ ഏറ്റവും വലുതാക്കാം
SAMPADYAM

ഇതാ മാൽബറോ മന്ത്രം ഏറ്റവും ചെറുതിനെ ഏറ്റവും വലുതാക്കാം

സിഗരറ്റ് വലി കാൻസറുണ്ടാക്കുമെന്ന് പഠന റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്നു ഫിലിപ്പ് മോറിസ് കമ്പനിയും മാൽബറോ ബ്രാൻഡ് സിഗരറ്റും നേടിയ കുതിപ്പ് വൻ പ്രതിസന്ധിയെ അപൂർവ അവസരമാക്കി വളരാം എന്നു കാട്ടിത്തരുന്നു.

time-read
1 min  |
May 01,2023
താനാരാണെന്നു തനിക്കറിയില്ലെങ്കിൽ...
SAMPADYAM

താനാരാണെന്നു തനിക്കറിയില്ലെങ്കിൽ...

സ്വന്തം സ്ഥാപനത്തിൽ നിങ്ങൾ യജമാനനാണോ നേതാവാണോ എന്നതാണ് ആദ്യം തിരിച്ചറിയേണ്ടത്.

time-read
1 min  |
May 01,2023

Page 1 of 16

12345678910 Next