CATEGORIES

പണം രണ്ടുവിധം
MANGALAM

പണം രണ്ടുവിധം

നല്ല മാർഗത്തിലൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പണം നമ്മുടെ പണമാണ് സാങ്കേ തികലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്ത നായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് മൈ ക്രോസോഫ്റ്റ് സ്ഥാപകൻ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് അദ്ദേഹം കോടീശ്വരനാ യത് ആരിൽനിന്നും പണം എടുത്തിട്ടല്ല.

time-read
1 min  |
August 28 ,2023
ആരാണ് അവകാശി..?
MANGALAM

ആരാണ് അവകാശി..?

കഥയും കാര്യവും

time-read
1 min  |
August 28 ,2023
ഗ്യാസ്ട്രബിൾ ഒഴിവാക്കാം
MANGALAM

ഗ്യാസ്ട്രബിൾ ഒഴിവാക്കാം

ഗ്യാസ്ട്രബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപരിധി വരെ പരി ഹരിക്കാൻ ചില മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ഗ്യാസ്ട്രബിൾ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും..

time-read
2 mins  |
August 28 ,2023
അലസത മാറ്റി കർമ്മനിരതനാകുക
MANGALAM

അലസത മാറ്റി കർമ്മനിരതനാകുക

സംസാര ജീവിതത്തിൽ ഉഴലുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളേയും ദുഃഖങ്ങളേയും അഭിമുഖീകരിക്കുക തന്നെ വേണം. മായാബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാകുവാൻ സാക്ഷാൽ ദേവന്മാർക്ക് പോലുമാവില്ല. വളരെക്കാലം സന്താനമില്ലാതിരുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിനുവേണ്ടി ശ്രീപരമേശ്വരനെ തപസ്സ് ചെയ്തിരുന്നു.

time-read
1 min  |
August 28 ,2023
ഓണക്കാലത്ത് തീയറ്ററിൽ യുവതയുടെ ആഘോഷം
MANGALAM

ഓണക്കാലത്ത് തീയറ്ററിൽ യുവതയുടെ ആഘോഷം

ഒരു കാലത്ത് മുതിർന്ന താരങ്ങൾ ആഘോഷമാക്കിയിരുന്ന സിനിമാ വിപണി ഇപ്പോൾ യുവതാരങ്ങൾ കയ്യടക്കി കഴിഞ്ഞു.

time-read
1 min  |
August 28 ,2023
കാക്കിക്കുള്ളിലെ കലാഹൃദയം
MANGALAM

കാക്കിക്കുള്ളിലെ കലാഹൃദയം

വിവിധ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധേയരായവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവായ സന്ദർഭങ്ങൾ പങ്ക് വയ്ക്കുന്നു.

time-read
1 min  |
August 28 ,2023
ജന്മസിദ്ധമായി ലഭിക്കുന്ന ഭാഷാപരമായ കഴിവ്
MANGALAM

ജന്മസിദ്ധമായി ലഭിക്കുന്ന ഭാഷാപരമായ കഴിവ്

സാഹിത്യത്തിന്റെ ചക്രവർത്തിയായി ലോകം സ്മരിക്കുന്ന മാർക് ൻ ഒരു പത്രവിതരണക്കാരനായാണ് ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്. അത് കുടുംബത്തിന്റെ ഉപജീവനത്തിന് മറ്റു മാർഗ്ഗം ഒന്നും കാണാത്തതിനാൽ. പിന്നീട് ഒരു പത്രസ്ഥാപനത്തിൽ പ്യൂൺ ആയി. തുടർന്ന് അച്ചുനിരത്താൻ പഠിച്ചു. ഒടുവിൽ ഹാനിബാൾ ജേണലിന്റെ റിപ്പോർട്ടറായി. പിന്നെ പത്രങ്ങളിൽ ലേഖനമെഴുതാൻ തുടങ്ങി.

time-read
1 min  |
August 21 ,2023
ഓണം വന്നു
MANGALAM

ഓണം വന്നു

മറ്റുള്ളവരുടെ സത്യസന്ധമായ ഉയർച്ചയിൽ അസൂയപ്പെടുകയോ തെറ്റായ നീക്കങ്ങൾ മൂടിവയ്ക്കുകയോ അരുത്. ഉയർച്ചയെ മനസ്സ് തുറന്നു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും മനസ്സിന്റെ വഴിതെറ്റിയ സഞ്ചാരങ്ങളെ ശക്തമായി തിരുത്തുകയും വേണം.

time-read
1 min  |
August 21 ,2023
പാചകം
MANGALAM

പാചകം

PACHAKAM

time-read
1 min  |
August 21 ,2023
പൊരുതാം ഓട്ടിസത്തിനെതിരെ
MANGALAM

പൊരുതാം ഓട്ടിസത്തിനെതിരെ

ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഓട്ടിസമുണ്ടെന്നു തിരിച്ചറിയുകയാണ് ആദ്യനടപടി. തുടക്ക ത്തിലുള്ള തിരിച്ചറിവും കൃത്യസമയത്തുള്ള ഇടപെടലും ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും

time-read
3 mins  |
August 21 ,2023
ഗ്രഹങ്ങളുടെ ദിക്കുകൾ
MANGALAM

ഗ്രഹങ്ങളുടെ ദിക്കുകൾ

ജ്യോതിഷം

time-read
1 min  |
August 21 ,2023
ജയിലർ തരംഗമാകുമ്പോൾ...
MANGALAM

ജയിലർ തരംഗമാകുമ്പോൾ...

ഔട്ട് ലുക്ക്

time-read
1 min  |
August 21 ,2023
എത്രയോ നിസ്സാരൻ എന്ന മഹാജ്ഞാനം
MANGALAM

എത്രയോ നിസ്സാരൻ എന്ന മഹാജ്ഞാനം

‘ജ്ഞാനം' സമുദ്രം പോലെ വിശാലവും അഗാധവുമാണ്. ഞാൻ ആ അഗാധ ജ്ഞാന ത്തിൽ നിന്ന് ‘കുറച്ചു' കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു. പല ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ടുപോലും സമ്പൂർണ്ണജ്ഞാനം നേടാനാവില്ലതന്നെ!'

time-read
1 min  |
August 14 ,2023
ബ്രൂക്ക് എഡ്ഡിയും ഭക്തി ചായയും
MANGALAM

ബ്രൂക്ക് എഡ്ഡിയും ഭക്തി ചായയും

സക്സസ് പിരമിഡ്

time-read
1 min  |
August 14 ,2023
കുട്ടികളിലെ ശ്വാസകോശരോഗങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ അറിയാൻ
MANGALAM

കുട്ടികളിലെ ശ്വാസകോശരോഗങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ അറിയാൻ

ശ്വാസകോശത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അലർജിയാണ് ആസ്ത്മയ്ക്കു കാരണം. ഇന്ന് സർവസാധാരണമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അസുഖമായി ഇത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു.

time-read
2 mins  |
August 14 ,2023
ധനം
MANGALAM

ധനം

ശുഭചിന്ത

time-read
1 min  |
August 14 ,2023
മറക്കില്ല സിദ്ദീഖിനെ
MANGALAM

മറക്കില്ല സിദ്ദീഖിനെ

അകാലത്തിൽ അന്തരിച്ച സംവിധായകൻ സിദ്ദിക്ക് സിനിമാ പ്രേമികളുടെ മുഴുവൻ തോരാക്കണ്ണീരായി മാറുന്നു.

time-read
1 min  |
August 14 ,2023
ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത്
MANGALAM

ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത്

സക്സസ് പിരമിഡ്

time-read
1 min  |
August 07 ,2023
ജീവിതത്തിന്റെ മാറ്റുരയ്ക്കുമ്പോൾ
MANGALAM

ജീവിതത്തിന്റെ മാറ്റുരയ്ക്കുമ്പോൾ

കഥയും കാര്യവും

time-read
1 min  |
August 07 ,2023
പാചകം
MANGALAM

പാചകം

പനീർ റോൾ

time-read
1 min  |
August 07 ,2023
സാളഗ്രാമം
MANGALAM

സാളഗ്രാമം

മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരം എന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന സാളഗ്രാമം അമോണെറ്റ് കല്ലുകളാണ്

time-read
1 min  |
August 07 ,2023
ഗെയിമുകളുടെ ലോകം
MANGALAM

ഗെയിമുകളുടെ ലോകം

സമൂഹവും അടിയന്തരമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു

time-read
1 min  |
August 07 ,2023
ഫഹദിന്റെ വില്ലൻ ആഘോഷമാകുമ്പോൾ...
MANGALAM

ഫഹദിന്റെ വില്ലൻ ആഘോഷമാകുമ്പോൾ...

മലയാളത്തിൽ നായകനായി നിറഞ്ഞാടുന്ന ഫഹദ് ഫാസിൽ തമിഴിൽ നായകനെ കടത്തിവെട്ടുന്ന വില്ലനായി തകർക്കുന്നു.

time-read
1 min  |
August 07 ,2023
ഹെർണിയ ഒഴിവാക്കാം
MANGALAM

ഹെർണിയ ഒഴിവാക്കാം

പുരുഷന്മാരിലും കുട്ടികളിലുമാണ് ഹെർണിയ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്. പ്രായമാകുന്നതോടെ പേശികൾക്കു ബലം കുറയുന്നതാണ് ഹെർണിയക്കു കാരണമാകുന്നത്

time-read
2 mins  |
August 07 ,2023
പാചകം
MANGALAM

പാചകം

രസ് മലായ്

time-read
1 min  |
July 30, 2023
തുമ്പിയും തുമ്പിതുള്ളലും
MANGALAM

തുമ്പിയും തുമ്പിതുള്ളലും

ആകെ 178 ഇനം തുമ്പികൾ.

time-read
1 min  |
July 30, 2023
കർക്കടക മാസത്തിൽ നാലമ്പല ദർശനം
MANGALAM

കർക്കടക മാസത്തിൽ നാലമ്പല ദർശനം

രാമായണ മാസമായ കർക്കടകത്തിൽ ശ്രീരാമ-ലക്ഷമ ണ ഭരത-ശത്രുഘ്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഓരേ ദിവസം ദർശനം നടത്തുന്ന ആചാരമാണ് നാലമ്പല ദർശനം.

time-read
1 min  |
July 30, 2023
ദേശീയ പുരസ്കാരത്തിനും ശ്രമിക്കാമെന്ന് വഞ്ചിയൂർ പ്രവീൺകുമാറിനോട് ബാലതാരം തന്മയ സോൾ
MANGALAM

ദേശീയ പുരസ്കാരത്തിനും ശ്രമിക്കാമെന്ന് വഞ്ചിയൂർ പ്രവീൺകുമാറിനോട് ബാലതാരം തന്മയ സോൾ

CINE-NEWS

time-read
1 min  |
July 30, 2023
ചരിത്രമാകുന്ന പട്ടുറുമ്മാൽ...
MANGALAM

ചരിത്രമാകുന്ന പട്ടുറുമ്മാൽ...

മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ റിയാലിറ്റി ഷോയി ലൂടെ ആഗോളതലത്തിൽ ജനപ്രിയ മാകുമ്പോൾ പ്രാദേശികതയുടെ അതിരുകൾ കടന്ന് വിശാലമായ തലത്തിലെത്തുകയാണ്.

time-read
1 min  |
July 30, 2023
നാടകം ജീവനു തുല്യം
MANGALAM

നാടകം ജീവനു തുല്യം

ബഷീറിന്റെ മതിലുകൾ സിനിമയാക്കിയപ്പോൾ കെ.പി.എ.സി ലളിതയ്ക്ക് ഒപ്പം അഭിനയിക്കാൻ കഴി ഞ്ഞത് അവിസ്മരണീയമായ അനുഭവമായി നാടകരംഗത്ത് 40 വർഷങ്ങളുടെ അനുഭവസമ്പത്തുള ചാമുണ്ണി കരുതുന്നു.

time-read
2 mins  |
July 30, 2023

Page 1 of 29

12345678910 Next