സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ 115 സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓഫീസർ
Mathrubhumi Thozhil Vartha|2021 November 27
ഡിഗ്രി, പി.ജി., പി.ജി. ഡിപ്ലോമക്കാർക്ക് അവസരം അപേക്ഷ ഓൺലൈനിൽ

പൊതുമേഖലാ ബാങ്കായ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓഫീസർ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 115 ഒഴിവുണ്ട്. ജനുവരി 22-ന് നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ വഴിയായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

ഒഴിവുകൾ: ഇക്കണോമിസ്റ്റ് (V) 1, ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസർ (V 1, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി {V}-1, ഡേറ്റ സയൻറിസ്റ്റ് (IV)-1, ക്രഡിറ്റ് ഓഫീസർ (III) -1, ക്രഡിറ്റ് ഓഫീസർ (III) 10, ഡേറ്റ എൻജിനീയർ (III) -11, ഐ.ടി. സെക്യൂരിറ്റി അനലിസ്റ്റ് (III) 1, ഐ.ടി. എസ്.ഒ.സി. അനലിസ്റ്റ് (III) -2, റിസ്ക് മാനേജർ (III) -5, ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ (ക്രഡിറ്റ്) (III) 5, ഫിനാൻഷ്യൽ അനലിസ്റ്റ് (II) -20, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി (II}-15, ലോ ഓഫീസർ (II)-20, റിസ്ക് മാനേജർ (11)-10, സെക്യൂരിറ്റി (II)-3, സെക്യൂരിറ്റി (I}-9.

യോഗ്യതയും പ്രായപരിധിയും ചുവടെ.

ക്രെഡിറ്റ് ഓഫീസർ സി.എ. സി.എഫ്.എ.എ.സി.എം.എ.യും മൂന്നുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും. അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം റെഗുലർ കോഴ്സായി നേടിയ എം.ബി.എ.യും (ഫിനാൻസ്) നാലുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരി ചയവും. 26-34 വയസ്സ്.

Continue reading your story on the app

Continue reading your story in the magazine

MORE STORIES FROM MATHRUBHUMI THOZHIL VARTHAView All

പ്ലസ് ടു, ബിരുദതല മെയിൻ പരീക്ഷ സിലബസിൽ “സ്പെഷ്യൽ' കുരുക്ക്

ഏത് പുസ്തകം പഠിക്കണമെന്നറിയാതെ ഉദ്യോഗാർഥികൾ

1 min read
Mathrubhumi Thozhil Vartha
January 22, 2022

ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപക പരീക്ഷയ്ക്ക് 36,685 പേർ

ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ പരീക്ഷയെഴുതുന്നത് സോഷ്യൽ സയൻസിനാണ്

1 min read
Mathrubhumi Thozhil Vartha
January 08, 2022

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാകുമ്പോൾ

ഹാജരാക്കേണ്ട പ്രമാണങ്ങൾ

1 min read
Mathrubhumi Thozhil Vartha
January 08, 2022

ഇനി നിയമനത്തിന്റെ നാളുകൾ

വരുന്നു, 320+ റാങ്ക്പട്ടികകൾ. ബിരുദതല മുഖ്യപരീക്ഷ ആറുമാസത്തിനകം

1 min read
Mathrubhumi Thozhil Vartha
January 08, 2022

"അടുത്ത പത്താംതല പ്രാഥമിക പരീക്ഷ മേയിൽ”

പി.എസ്.സിയുടെ 2022-ലെ പരീക്ഷാ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് പി.എസ്.സി. ചെയർമാൻ സംസാരിക്കുന്നു; ഒപ്പം പി.എസ്.സി. നടപടികൾക്കെതിരേ ഉയർന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയും

1 min read
Mathrubhumi Thozhil Vartha
January 08, 2022

സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർമാരുടെ ഒഴിവ് 570

ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞ് നിയമന നടപടികൾ

1 min read
Mathrubhumi Thozhil Vartha
January 01, 2022

ജർമൻ പഠിക്കാം അവസരങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു

ജർമനിയിൽ തൊഴിൽ നേടാൻ ജർമൻ ഭാഷയിൽ B1/B2 നിലവാരമെങ്കിലും വേണം

1 min read
Mathrubhumi Thozhil Vartha
January 01, 2022

മലയാളം ഉത്തരങ്ങളുടെ മൂല്യനിർണയത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് ഉത്തരസൂചിക

പി.എസ്.സിയുടെ വിചിത്ര നടപടി പുറത്ത് കെ.എ.എസ്. പരീക്ഷയിൽ മൂല്യനിർണയം നടത്തിയത് ഇംഗ്ലീഷ് ഉത്തരസൂചിക ഉപയോഗിച്ച്

1 min read
Mathrubhumi Thozhil Vartha
December 25, 2021

പി.എസ്.സി.പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് അറിയാം

പി.എസ്.സി.അപേക്ഷ മുതൽ നിയമനം വരെ

1 min read
Mathrubhumi Thozhil Vartha
December 25, 2021

കോവിഡ് വാക്സിനുകൾ

വാക്‌സിനുകൾ

1 min read
Mathrubhumi Thozhil Vartha
December 25, 2021
RELATED STORIES

Forget about the sound of the recording.

MY BACK PAGES

5 mins read
Stereophile
February 2022

Monitor Audio Silver 500 7G

LOUDSPEAKER

10+ mins read
Stereophile
February 2022

PARIS KNIFE PLAY FREAKS OUT FANS

EDGY Paris Jackson, who once tried to take her own life by slitting her wrists with a meat cleaver, earned the ire of sharp-tongued critics by provocatively posing with a knife at a Las Vegas steak house!

1 min read
National Enquirer
January 24, 2022

Iron OOR

GRAMOPHONE DREAMS

10+ mins read
Stereophile
February 2022

‘VIEW' SNAKEPIT RATTLES CO-HOST CONTENDERS!

FRAZZLED producers at “The View” are struggling to find a conservative voice to replace mouthy Meghan McCain because no one is willing to dive into the daytime snakepit, sources spilled.

1 min read
National Enquirer
January 24, 2022

The Fed's Mind Control

The idea that monetary policy shapes inflation expectations is about to get road-tested

5 mins read
Bloomberg Businessweek
January 24, 2022

Topping Pre90

LINE PREAMPLIFIER

10+ mins read
Stereophile
February 2022

THE ROCK ROLLS OVER VIN – AGAIN!

Vin’s been pressuring The Rock to do another “Fast & Furious”

1 min read
National Enquirer
January 24, 2022

Sheltered Paradise

With spectacular beaches, top-tier resorts, and a stellar Covid record, Anguilla is growing even more irresistible.

6 mins read
Bloomberg Businessweek
January 24, 2022

“MUSIC WAS MINE TO EXPERIENCE.”

FOR ALL ITS GHASTLINESS and heartbreak, the COVID-19 pandemic has been good to Keb’ Mo’. When the virus hit the US, it forced the cancelation of a string of his concerts. “I was getting a little burned out on touring,” he confesses.

10+ mins read
Stereophile
February 2022