മലമ്പനിക്കും വാക്സിൻ
Mathrubhumi Thozhil Vartha|2021 November 27
കൊതുകുവഴി പടരുന്ന മലമ്പനിമൂലം ഓരോ രണ്ടു മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴും ഒരു കുട്ടി മരിക്കുന്നതായാണ് ഡബ്ലു.എച്ച്.ഒ.യുടെ കണക്ക്

Continue reading your story on the app

Continue reading your story in the magazine

MORE STORIES FROM MATHRUBHUMI THOZHIL VARTHAView All

പ്ലസ് ടു, ബിരുദതല മെയിൻ പരീക്ഷ സിലബസിൽ “സ്പെഷ്യൽ' കുരുക്ക്

ഏത് പുസ്തകം പഠിക്കണമെന്നറിയാതെ ഉദ്യോഗാർഥികൾ

1 min read
Mathrubhumi Thozhil Vartha
January 22, 2022

ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപക പരീക്ഷയ്ക്ക് 36,685 പേർ

ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ പരീക്ഷയെഴുതുന്നത് സോഷ്യൽ സയൻസിനാണ്

1 min read
Mathrubhumi Thozhil Vartha
January 08, 2022

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാകുമ്പോൾ

ഹാജരാക്കേണ്ട പ്രമാണങ്ങൾ

1 min read
Mathrubhumi Thozhil Vartha
January 08, 2022

ഇനി നിയമനത്തിന്റെ നാളുകൾ

വരുന്നു, 320+ റാങ്ക്പട്ടികകൾ. ബിരുദതല മുഖ്യപരീക്ഷ ആറുമാസത്തിനകം

1 min read
Mathrubhumi Thozhil Vartha
January 08, 2022

"അടുത്ത പത്താംതല പ്രാഥമിക പരീക്ഷ മേയിൽ”

പി.എസ്.സിയുടെ 2022-ലെ പരീക്ഷാ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് പി.എസ്.സി. ചെയർമാൻ സംസാരിക്കുന്നു; ഒപ്പം പി.എസ്.സി. നടപടികൾക്കെതിരേ ഉയർന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയും

1 min read
Mathrubhumi Thozhil Vartha
January 08, 2022

സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർമാരുടെ ഒഴിവ് 570

ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞ് നിയമന നടപടികൾ

1 min read
Mathrubhumi Thozhil Vartha
January 01, 2022

ജർമൻ പഠിക്കാം അവസരങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു

ജർമനിയിൽ തൊഴിൽ നേടാൻ ജർമൻ ഭാഷയിൽ B1/B2 നിലവാരമെങ്കിലും വേണം

1 min read
Mathrubhumi Thozhil Vartha
January 01, 2022

മലയാളം ഉത്തരങ്ങളുടെ മൂല്യനിർണയത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് ഉത്തരസൂചിക

പി.എസ്.സിയുടെ വിചിത്ര നടപടി പുറത്ത് കെ.എ.എസ്. പരീക്ഷയിൽ മൂല്യനിർണയം നടത്തിയത് ഇംഗ്ലീഷ് ഉത്തരസൂചിക ഉപയോഗിച്ച്

1 min read
Mathrubhumi Thozhil Vartha
December 25, 2021

പി.എസ്.സി.പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് അറിയാം

പി.എസ്.സി.അപേക്ഷ മുതൽ നിയമനം വരെ

1 min read
Mathrubhumi Thozhil Vartha
December 25, 2021

കോവിഡ് വാക്സിനുകൾ

വാക്‌സിനുകൾ

1 min read
Mathrubhumi Thozhil Vartha
December 25, 2021