Klerksdorp Record- All Issues

Gemeenskapskoerant in Klerksdorp. Drukoplaag van 20 500. Met 60 000+ leser.Community newspaper in Klerksdorp. Print order of 20 500. With 60 000+ readers.