Ook Jou Lewe Is In God Se Hand- All Issues

’n Bybelstudie oor nege uiteenlopende mense in die Bybel, opgestel deur ’n kleingroep, vir kleingroepe. Bekende karakters soos Mirjam, Hanna, Gehasi en Eli, asook minder bekende name soos Jefta, Abigajil, Gulda, Anna en Mattias word in diepte bekyk. Temas wat hieruit voortvloei, sluit onder andere die huwelik, heiligheid, roeping, deursettingsvermoë en eerbaarheid in. PLUSPUNTE Minder bekende dele van die Bybel word behandel Omvattende en insiggewende studies Ontwikkel deur ’n kleingroep, vir kleingroepe Kursustoets wat ingebind is Riglyne vir moontlike antwoorde Spesifieke gebedsonderwerpe Oor die Outeur Die studieleier is dr. Kobus Hattingh. Hy is gebore in Upington; matriek gemaak in Johannesburg; gestudeer aan die US en UP. Voor sy aftrede was hy leraar in drie N.G. gemeentes en dosent in Bybelkunde by UPE. Hy is getroud met Freda en hulle het drie kinders.