Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn - Issue 1 - January 01, 2015Add to Favorites

Get Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn along with 5,000+ other magazines & newspapers

Try FREE for 7 days

bookLatest and past issues of 5,000+ magazines & newspapersphoneDigital Access. Cancel Anytime.familyShare with 4 family members.

1 Year$99.99

bookLatest and past issues of 5,000+ magazines & newspapersphoneDigital Access. Cancel Anytime.familyShare with 4 family members.
(Or)

Get Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn

1 Year $40.99

Save 20%
book52 issues starting from Issuse 19/2021 - May 6,2021 phoneDigital Access. Cancel Anytime.

Buy this issue $0.99

bookIssue 1 - January 01, 2015 issue phoneDigital Access.

Gift Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn

  • Magazine Details
  • In this issue

Magazine Description

In this issue

Chào 2015! Công nghệ thông tin và các ứng dụng đa dạng đang phá vỡ nhiều mô hình kinh doanh truyền thống rồi lại khai sinh ra những mô hình kinh doanh hoàn toàn mới. Trong bối cảnh đó, rõ ràng chúng ta phải thay đổi cách suy nghĩ, phải chuẩn bị để giải các bài toán như các nước đang phải giải; ít nhất chúng ta cũng phải nhận ra được các xu hướng kinh doanh, những xu thế xã hội mới dựa vào các thay đổi trong cả công nghệ, tâm lý người dùng, môi trường kinh doanh, kể cả những thay đổi về bối cảnh chính trị, xã hội... Thời báo Kinh tế Sài Gòn số 01-2015 trình bày ý kiến của các chuyên gia về một tiến trình "hủy diệt và sáng tạo" sẽ diễn ra trong năm mới

  • cancel anytimeCancel Anytime [ No Commitments ]
  • digital onlyDigital Only