Switch to previous version of Magzter

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn - Issue 29/2017 - July 20, 2017Add to Favorites

Get Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn along with 5,000+ other magazines & newspapers

Try FREE for 7 days

bookLatest and past issues of 5,000+ magazines & newspapersphoneDigital Access. Cancel Anytime.

1 Year$99.99 $49.99 Save 50%

bookLatest and past issues of 5,000+ magazines & newspapersphoneDigital Access. Cancel Anytime.
(Or)

Get Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn

1 Year$51.48 $28.99

Save 44%
book52 issues starting from Issue 13/2020 - March 26, 2020 phoneDigital Access. Cancel Anytime.

Buy this issue $0.99

bookIssue 29/2017 - July 20, 2017 issue phoneDigital Access.

Flash Sale! Save 44% on annual subscriptions. Valid till April 1, 2020

Gift Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn

  • Magazine Details
  • In this issue

Magazine Description

In this issue

Tháng 2-2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 168/QĐ-TTg phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành điện giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Một trong những mục tiêu của đề án là nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của ngành điện gắn với việc tiếp tục thực hiện chuyển đổi hoạt động của ngành điện theo cơ chế thị trường, tăng cường tính công khai, minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh trong điều kiện hội nhập quốc tế. Trong chuyên mục Sự kiện và Vấn đề tuần này, TBKTSG sẽ phân tích hai bất cập lớn của ngành điện là giá điện và sự độc quyền nhà nước, nhằm góp thêm một góc nhìn khác để thực hiện được mục tiêu nói trên.

  • cancel anytimeCancel Anytime [ No Commitments ]
  • digital onlyDigital Only