Godhong Suruh Temu Rose - Godhong Suruh Temu RoseAdd to Favorites

Get Godhong Suruh Temu Rose along with 5,000+ other magazines & newspapers

Try FREE for 7 days

bookLatest and past issues of 5,000+ magazines & newspapersphoneDigital Access. Cancel Anytime.

1 Year$99.99 $49.99 Save 50%

bookLatest and past issues of 5,000+ magazines & newspapersphoneDigital Access. Cancel Anytime.
(Or)

Get Godhong Suruh Temu Rose

Buy this issue $1.99

bookGodhong Suruh Temu Rose issue phoneDigital Access.

Gift Godhong Suruh Temu Rose

  • Magazine Details
  • In this issue

Magazine Description

Publisher:Garudhawaca

Category:Fiction

Language:Javanese

Frequency:One Time

Magazine Description: GODHONG SURUH TEMU ROSE | Kumpulan Cerita Cekak | Penulis : Sugito HS | 18 x 11 cm : 160 hlm | Terbit November 2011 | Garudhawaca Digital Book, Yogyakarta | Kategori : Sastra Jawa

Buku ini adalah kumpulan cerkak (cerita cekak), yaitu cerpen berbahasa Jawa yang ditulis oleh Sugito HS. Cerkak-cerkak ini pernah dimuat di Harian Jogja pada 2008.

Teks di cover belakang :

Kumpulan Cerkak Godhong Suruh Temu Rose iki saperangan akeh nate kapacak ing Harian Jogja tahun 2008. Iki kang ndadekake penerbit Garudhawaca duwe melik nerbitake. Sebab cerkak-cerkak kang kapacak ing kalawarti (koran) iku umume luwih menthes, cekak aos. Lan maneh, cerkak-cerkak iki luwih akeh ngrembug bab-bab kahanan padinan kang ora ngayawara, saengga luwih kepenak diwaca lan kena kanggo hiburan apa dene kanggo salah sawijining kaca nyawang urip lan kahanane para maos. - See more at: http://jalistore.bursamuslim.com/godhong-suruh-temu-8830#sthash.SxosTOGF.dpuf

In this issue

  • cancel anytimeCancel Anytime [ No Commitments ]
  • digital onlyDigital Only