હાલની સ્થિતિમાં શાળાઓ ક્યારે ખોલવી યોગ્ય ગણાશે?
ABHIYAAN|July 25, 2020
હાલની સ્થિતિમાં શાળાઓ ક્યારે ખોલવી યોગ્ય ગણાશે?
પ્રવર્તમાન આપત્તિજનક મહામારીના સમયે એવા સમાચાર પણ જાણવા મળ્યા હતા કે હવે બાળકોને શાળાએ મોકલવાના થશે ત્યારે માસ્ક પહેરાવીને જ મોકલવા, સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવવાનું, કેટલીક પ્રાઇવેટ શાળાઓમાં હાથનાં મોજાં પણ પહેરવાના હશે.

બાકીની શાળાઓમાંથી ઘણા હાથમાં સેનિટાઇઝર પણ લગાવડાવશે. સરકારી શાળાઓમાં કેટલાક વધારે નિયમો પણ બનાવાશે. બાળકોએ અત્યાર સુધી આવું કરેલું નથી જે તેમને હવેથી કરવું પડશે. આટલું તો કહેવું કે લખવું ખૂબ સરળ હતું, પણ સમસ્યા હવે દેખાઈ રહી છે.

શું બાળકોને લેવા મૂકવા આવતાં વાહન માટે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગના નિયમો બનાવાશે કે કેમ! જો બનાવાશે તો હાલમાં RTOના નિયમો ઘોળીને પી જતા કેટલા વાહન માલિકો આ નિયમો પાળશે? બાળકોને જે વાહન લેવા મૂકવા આવે છે તેમાં બાળકના સોશિયલ ડિસ્ટર્લિંગનું ધ્યાન કોણ રાખશે..??

શાળામાં ગયા પછીની રોજબરોજની સ્થિતિમાં કેવી રીતે સ્વયંશિસ્તથી નિયમો પાળશે?

શાળામાં એક વર્ગમાં અભ્યાસ કરતા ૫૦થી ૬૦ વિદ્યાર્થીઓમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગના નિયમો સચવાશે?

શાળા સમય દરમિયાન બાળક ૧૧થી પ કે ઘણીડે સ્કૂલોમાં તો તેનાથી પણ વધારે કલાકો સુધી બાળક માસ્ક અને મોજાં પહેરી રાખી શકશે?

articleRead

You can read up to 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories, newspapers and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

July 25, 2020