વાવાઝોડા જેવી કુદરતી આફતમાં પૂર્વ તૈયારી સ્વ બચાવ માટે જરૂરી છે,

Life Care|June 10, 2020

વાવાઝોડા જેવી કુદરતી આફતમાં પૂર્વ તૈયારી સ્વ બચાવ માટે જરૂરી છે,
વાવાઝોડા જેવી કુદરતી આફતો વાતાવરણમાં ડીપ ડિપ્રેશનને કારણે ઉદભવતી હોય છે.

મોટે ભાગે સમુદ્રમાં આ સ્થિતિ વધુ પ્રમાણમાં બનતી હોય છે. ગુજરાત ૧૬૦૦ કિમીનો દરિયાકાંઠો ધરાવે છે. જેમાં દક્ષિણ ગુજરાત સહિત સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓ અને કચ્છ જિલ્લાને દરિયાકાંઠો હોવાથી વાવાઝોડાની હોનારત આ જિલ્લાના રહેવાસીઓને મોટેભાગે અસર કરે છે. આ કુદરતી આફત સામે જો આપણી પૂર્વ તૈયારી હોય તો સ્વબચાવ તેમજ અન્ય જાનમાલની મોટી ખુવારીને નિવારી શકાય છે. રાજ્ય સરકારનું આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સત્તામંડળ સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર સાથે મળી સંભવિત કુદરતી આફતો સામે આગોતરૂં આયોજન કરે છે અને તૈયારી પણ કરે છે.

articleRead

You can read up to 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

June 10, 2020