அனந்தனுக்கு 1000 நாமங்கள்
Aanmigam Palan|April 16, 2021
தாரகன் என்ற அசுரனுக்குத் தார காக்ஷன், கமலாக்ஷன், வித்யுன்மாலி என மூன்று மகன்கள் இருந்தார்கள்.
உ.வே.வெங்கடேஷ்

337. புரந்தராய நமஹ

(Purandharaaya namaha)

(திருநாமங்கள் 334 முதல் 345 வரை பரமாத்மாவான வாசுதேவனின் பெருமைகள் )

அவர்கள் பிரம்மாவைக் குறித்துக் கடுந்தவம் புரிந்தார்கள். அவர்களுக்குக் காட்சி தந்த பிரம்மா, "உங்களுக்கு என்ன வரம் வேண்டும்?” என்று கேட்டார். “எங்களுக்கு இரண்டு வரங்கள் வேண்டும்!” என்று அவ்விருவரும் கோரினார்கள். “சரி! கேளுங்கள்!” என்றார் பிரம்மா.

Continue reading your story on the app

Continue reading your story in the magazine

MORE STORIES FROM AANMIGAM PALANView All

மயில்

அனைத்துக்கும் அதிபனான நம் இறைவனது அனந்தக் கோடி படைப்புகளில் மயிலும் ஒன்று, அற்புதமான பறவை, அதனுடைய தோகையின் அழகைக்கண்டு, மெய்மறந்து தெய்வத்தைத் தரிசிப்பவர்கள் அனந்தக் கோடி! முருகப்பெருமானுக்கு மயில் வாகனமாக இருந்து பக்தர்களால் பெருமையுடன் தரிசிக்கப்படுகிறது.

1 min read
Aanmigam Palan
June 16, 2021

முத்கலர்

பொறுமை! இது எல்லோருக்கும் வராது. அதுவும் இன்றைய கால கட்டத்தில், சொல்லவே வேண்டாம்.

1 min read
Aanmigam Palan
June 16, 2021

திருமூலர் திருமந்திரம் சுட்டும் சிவவடிவங்கள்

திருக்கயிலாய மலையின் பெருங்காவல் தலைவராகிய திருநந்தி தேவரின் திருவருள் பெற்ற சீடர்களில் ஒருவனாகவும் அணிமா முதலிய எட்டு வகையான சித்துக்களும் கைவரப் பெற்ற சிவயோகியார் ஒருவர் தென்னாடு நோக்கி சென்றபோது தில்லை தரிசனம் கண்டார்.

1 min read
Aanmigam Palan
June 16, 2021

தெளிவு பெறுஓம்

"சித்திரையிலோண முதற் சீரானியுத்திரமாம் சத்து தனுவா திரையுஞ் சார்வாரும்-பத்திவளர் மாசியரி கன்னி மருவு சதுர்த்தசிமன் றீசரபிஷேகத் தினமாம்”

1 min read
Aanmigam Palan
June 16, 2021

குன்றத்துக் குமரன் மருதத்து மருமகனான வரலாறு

குன்றத்துக் குமரன் மருதத்து மருமகனான வரலாறு

1 min read
Aanmigam Palan
June 16, 2021

காப்பியம் காட்டும் கதாபாத்திரங்கள்

விழுந்தன. அவ்வளவுதான்! துர்வாசர் முத்கலரைத் தேடி வந்து விட்டார். (இந்த இடத்தில் துர்வாசரின் தோற்றத்தை, வியாசர் விரிவாகவே வர்ணிக்கிறார்) திகம்பரர்; பைத்தியம் பிடித்தவரைப்போல, நிலையில்லாத வேடம் தரித்தவர்; தலை மயிர் இல்லாதவர்; பலவிதமான கடுஞ் சொற்களைச் சொல்பவர்.

1 min read
Aanmigam Palan
June 16, 2021

காய்ச்சல் நோய் போக்கிக் காப்பாற்றும் ஜூரேஸ்வரர்

ஒரு மனிதனுக்கு என்ன தேவை என்பதை நாராயண பட்டதிரி, நாராயணீயத்தில் வேண்டுகின்றார்.

1 min read
Aanmigam Palan
June 16, 2021

ஆயுள் தோஷத்திலிருந்து காத்த ஆழியான்

சுதர்சன ஜெயந்தி 20.6.2021

1 min read
Aanmigam Palan
June 16, 2021

ஆழ்வார்கள் போற்றிய சக்கரத்தாழ்வார்

சக்கரத்தாழ்வார் ஜெயந்தி (20.6.2021)

1 min read
Aanmigam Palan
June 16, 2021

அனந்தனுக்கு 1000 நாமங்கள்!

அனந்தனுக்கு 1000 நாமங்கள்!

1 min read
Aanmigam Palan
June 16, 2021
RELATED STORIES

BEAST FROM THE EAST

ON THE GOOSEBUMPS-INDUCING TOKYO JUKEBOX 3, SHRED GREAT MARTY FRIEDMAN TACKLES THE JAPANESE POP CHARTS: “IT’S PRETTY MUCH STRAIGHT-UP J-POP THAT I PUT ON STEROIDS”

8 mins read
Guitar World
August 2021

The Dumbledore of CMC

A surgery resident wrote a series of children’s books and created a special kind of medical magic

7 mins read
Charlotte Magazine
July 2021

ON THE ROAD AGAIN?

PAUL GILBERT, the Eagles’ VINCE GILL and Zepparella’s GRETCHEN MENN discuss a shift from boring to touring

10+ mins read
Guitar World
August 2021

LGBTQ HB2+5

Five years after the furor of House Bill 2, the LGBTQ community—in Charlotte, in North Carolina, and across much of the nation—fights attacks on new fronts

6 mins read
Charlotte Magazine
July 2021

As Everything Unfolds

RISING UK METALLERS GO FOR GLORY ON THEIR STUNNING DEBUT ALBUM, WITHIN EACH LIES THE OTHER

2 mins read
Guitar World
August 2021

Oh, Snap!

New ‘selfie museum’ in Concord celebrates the 1990s

5 mins read
Charlotte Magazine
July 2021

Feel Happy, Even When You're Not

As simple as it sounds, plastering on a smile can be the first step toward cheering yourself up

3 mins read
Reader's Digest US
July - August 2021

GUITAR'S GREATEST LIVE MOMENTS!

From the iconic to the infamous to the (literally) incendiary, we’ve tracked down the absolute wildest on-stage antics in six-string history

10+ mins read
Guitar World
August 2021

ALLISON LATOS

The WSOC anchor on her hard trek from one episode of loss and grief to another—and the meaning of resilience

7 mins read
Charlotte Magazine
July 2021

A Song in His Heart

An encounter with a waiting room songstress unlocks a side of my father I’d rarely seen before Alzheimer’s

3 mins read
Reader's Digest US
July - August 2021