പുനർവിന്യാസത്തിൽ ആശങ്കയുമായി ടൈപ്പിസ്റ്റുമാർ
Mathrubhumi Thozhil Vartha|October 03, 2020
ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികകൾ പുനർവിന്യസിക്കാനുള്ള മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനത്തിൽ ആശങ്കയോടെ ജീവനക്കാരും ഉദ്യോഗാർഥികളും. തങ്ങളുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള സർക്കാർ ജോലി കിട്ടാക്കനിയാകുമോ എന്നാണ് ടെപ്പിസ്റ്റ് പരീക്ഷ വിജയിച്ചവർ ആശങ്കപ്പെടുന്നത്. നിലവിൽ ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ വകുപ്പുകൾ മാറി മറ്റ് മേഖലകളിലെ ജോലികൾക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെടുമെന്നതാണ് ജീവനക്കാരുടെ ആശങ്ക.

ഫയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഇ-ഓഫീസ് സോഫ്റ്റ്വേർ, കംപ്യൂട്ടർ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓഫീസുകളിൽ അധികമായുള്ള ടെപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികകൾ മറ്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് പുനർവിന്യാസം നടത്താൻ സെപ്റ്റംബർ 16-ന് ചേർന്ന മന്ത്രിസഭായോഗമാണ് തീരുമാനിച്ചത്. അധികമുള്ള ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ് തസ്തികകൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനും ധാരണയായി. ഇതിനുള്ള നിർവഹണ കലണ്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കരട് നടപടിക്കുറിപ്പ് എ.ടി. വകുപ്പുമായി ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥഭരണ പരിഷ്കാര വകുപ്പിന് മന്ത്രിസഭ നിർദേശവും നൽകി.

Continue reading your story on the app

Continue reading your story in the magazine

MORE STORIES FROM MATHRUBHUMI THOZHIL VARTHAView All

വരുന്നു. സൈന്യത്തിൽ ഒരുലക്ഷം അവസരം

ആർമി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ പ്രദീപ് സി. നായർ സംസാരിക്കുന്നു

1 min read
Mathrubhumi Thozhil Vartha
January 16, 2021

ബാംഗ്ലൂർ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിൽ ഗവേഷകരാകാം

ബാംഗ്ളൂർ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് (ഐ.ഐ.എസ്.സി.), 2020-21ലെ മിഡ് ഇയർ ഗവേഷണപ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പിഎച്ച്.ഡി. പ്രോഗ്രാമിലേക്കും പിഎച്ച്.ഡി. എക്സ്റ്റേണൽ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്കും ഇ.ആർ.പി.) ആണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത്. ഗവേഷണാവസരമുള്ള വകുപ്പുകൾ/ മേഖലകൾ ഇവയാണ്.

1 min read
Mathrubhumi Thozhil Vartha
December 05, 2020

സി.എൻ.വി. ആക്ട് ലംഘിക്കാൻ വെറുതെ ഒരു 'കരാർ നിയമം

കരാർ നിയമനത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട സി.എൻ.വി. ആക്ടിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ദുർബലം, ഈ നിയമം ലംഘിക്കാൻ എളുപ്പം

1 min read
Mathrubhumi Thozhil Vartha
October 24, 2020

ഒക്ടോബർ 3 വരെ രേഖകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം

വാട്ടർ അതോറിട്ടി ട്രേസർ/ഓവർസിയർ

1 min read
Mathrubhumi Thozhil Vartha
October 03, 2020

കാഷുണ്ട്, കാഷ്യറില്ല ഒഴിവുകൾ പൂഴ്ത്തി കെ.എസ്.ഇ.ബി.

ഒഴിവുകൾ പി.എസ്.സിയെ അറിയിക്കുന്നില്ല അനുപാതം തെറ്റിച്ച് നിയമനം

1 min read
Mathrubhumi Thozhil Vartha
October 03, 2020

കാത്തിരിപ്പിന് എട്ടു വർഷം

വാട്ടർ അതോറിറ്റി എൽ.ഡി.സി. പരീക്ഷ

1 min read
Mathrubhumi Thozhil Vartha
October 03, 2020

പുനർവിന്യാസത്തിൽ ആശങ്കയുമായി ടൈപ്പിസ്റ്റുമാർ

ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികകൾ പുനർവിന്യസിക്കാനുള്ള മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനത്തിൽ ആശങ്കയോടെ ജീവനക്കാരും ഉദ്യോഗാർഥികളും. തങ്ങളുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള സർക്കാർ ജോലി കിട്ടാക്കനിയാകുമോ എന്നാണ് ടെപ്പിസ്റ്റ് പരീക്ഷ വിജയിച്ചവർ ആശങ്കപ്പെടുന്നത്. നിലവിൽ ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ വകുപ്പുകൾ മാറി മറ്റ് മേഖലകളിലെ ജോലികൾക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെടുമെന്നതാണ് ജീവനക്കാരുടെ ആശങ്ക.

1 min read
Mathrubhumi Thozhil Vartha
October 03, 2020

സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ (വനിതാ പോലീസ് ബറ്റാലിയൻ), പോലീസ്

കാറ്റഗറി നമ്പർ: 94|2020

1 min read
Mathrubhumi Thozhil Vartha
September 26, 2020

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാഡിൽ 17 ജനറൽ വർക്കർ

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാഡിൽ ജനറൽ വർക്കർ (കാൻറീൻ) തസ്തികയിൽ 17 ഒഴിവുകളുണ്ട്. മൂന്നുവർഷത്തെ കരാർ നിയമനമാണ്.

1 min read
Mathrubhumi Thozhil Vartha
September 05, 2020

സി.എ.പി.എഫ്. 209 അസി. കമാൻഡന്റ്

വനിതകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം 6 ഡിസംബർ 20-നാണ് എഴുത്തുപരീക്ഷ

1 min read
Mathrubhumi Thozhil Vartha
August 29, 2020
RELATED STORIES

Tips to Help You Get Your Work Mojo Back

Do you ever wake up on a workday and say, “I don’t want to do it”? Is there a task you just can’t find the wherewithal to finish? Are you tempted to transition from working at home to taking a nap at home?

5 mins read
PC Magazine
January 2021

Tips to Boost Your Android Phone's Battery Life

A number of factors contribute to poor battery life on your Android phone. Thinner bodies, brighter screens, faster processors, more background software, and speedier internet connections all take their toll on phone batteries, though manufacturers are incorporating more powerful batteries to compensate. The Motorola Moto G Power has a 5,000mAh battery that can last for over 18 hours. Samsung’s Galaxy S phones, the most popular Android devices, can now last anywhere between 11 and 13 hours, depending on the model. Still, there are ways to get more out of any phone.

6 mins read
PC Magazine
January 2021

Steve Wozniak's New Startup Melds Blockchain and Green Tech

Apple co-founder Steve Wozniak has a new company that’s promising energy industry innovation through a virtual currency called “WOZX.” We know, it sounds weird. But Wozniak is hoping the new startup, called Efforce, will help stop climate change by promoting “green” energy-efficient technologies.

2 mins read
PC Magazine
January 2021

Heading Back to the Office: An Employee's Guide

Many businesses are preparing to transition employees back to offices, either to alleviate the stress of isolation or simply to stay afloat financially. Whatever the reason, keeping employees safe means employers must overcome a variety of hurdles, including adhering to new health and safety regulations that will likely include all-new considerations such as contact tracing and keeping employees properly distanced using space management tools.

8 mins read
PC Magazine
January 2021

THE ULTIMATE GUIDE TO HEALTH & FITNESS TECH - THE WFH (WORKOUT FROM HOME) EDITION

If the new year has you motivated to drop your quarantine 15 or take steps to boost your immunity amid the still-raging COVID-19 pandemic, there’s no shortage of smart health and fitness technologies that can help you meet your goal.

10+ mins read
PC Magazine
January 2021

YOUR GPS MAY BE SPYING ON YOU

Beware. Your GPS may be collecting evidence against you.

2 mins read
Born To Ride Southeast Magazine
January 2021

NEFARIOUS JAMES GET OFF YOUR ASS AMERICA

Here we are finally in the new year of 2021.

3 mins read
Born To Ride Southeast Magazine
January 2021

SPYKE AND MIKE

“Woohoo, it’s 2021! Mike and I are both looking forward to 2020 being over, my BTR friends.

4 mins read
Born To Ride Southeast Magazine
January 2021

Sensi Touch Smart Thermostat ST75: Versatile and Affordable

Smart thermostats make it easy to control your home’s heating and cooling system from just about anywhere, and the Sensi Touch Smart Thermostat ST75 is no different. But in addition to phone and voice control, it offers a responsive color touch-screen control panel. Easy on the eyes and simple to install, the ST75 is a bit more expensive than our Editors’ Choice winner for affordable thermostats, the Nest Thermostat ($129.99). That said, the Sensi model adds support for Apple’s HomeKit and Samsung’s SmartThings home automation platforms, as well as native Siri voice control, making it an excellent alternative to the Nest Thermostat for those who use any of those systems.

5 mins read
PC Magazine
January 2021

THE ICONIC AMAZING ARTIST

It all started with the buffalo bike.

3 mins read
Born To Ride Southeast Magazine
January 2021