எறும்புகள்
Iniya Udhayam|November 2020
வாசலில் எறும்புகள் ஊர்வலம் நடத்திக் கொண்டிருந்தன.
எம்.முகுந்தன்
எறும்புகள்

சிவந்த நெய் எறும்புகள்... அவற்றுக்கு மத்தியில் சிறகுகள் முளைத்த பெரிய எறும்புகளும் இருந்தன. முற்றத்திலிருந்து வாசலின்மீது ஏறுவதற்கு, மூன்று படிக்கட்டுகள் இருக்கின்றன. அவற்றின் ஒன்றின்மீது ஊர்வலம் முடிகிறது.

This story is from the November 2020 edition of Iniya Udhayam.

Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 8,500+ magazines and newspapers.

This story is from the November 2020 edition of Iniya Udhayam.

Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 8,500+ magazines and newspapers.

MORE STORIES FROM INIYA UDHAYAMView All
ஹைடெக் நகரத்துச் சுவரோவியங்கள்!
Iniya Udhayam

ஹைடெக் நகரத்துச் சுவரோவியங்கள்!

கலை விமாசகர் இந்திரன்

time-read
1 min  |
November 2020
வட்டார மொழி இலக்கியங்கள்-தமிழ் மீது தொடுக்கப்படும் பெருந்தாக்குதல்!
Iniya Udhayam

வட்டார மொழி இலக்கியங்கள்-தமிழ் மீது தொடுக்கப்படும் பெருந்தாக்குதல்!

இந்தக் கட்டுரை, தமிழ்நாட்டின் வட்டார மொழிகளில் எழுதப்பட்டு வருகின்ற இலக்கியங்களுக்கோ, வட்டார மொழிகளில் எழுதி வருகின்ற எழுத்தாளர்களுக்கோ, வட்டார மொழி இலக்கியங்களின் சுவைஞர்களுக்கோ இவற்றுக்கெல்லாம் மேலாகத் தங்களது வட்டார மொழி வழக்கில் காலங்காலமாகப் பேசி வாழ்கின்ற தமிழ் மக்களுக்கோ எதிரானது அல்ல!

time-read
1 min  |
November 2020
எறும்புகள்
Iniya Udhayam

எறும்புகள்

வாசலில் எறும்புகள் ஊர்வலம் நடத்திக் கொண்டிருந்தன.

time-read
1 min  |
November 2020
மனு ஸ்மிருதி சர்ச்சை!
Iniya Udhayam

மனு ஸ்மிருதி சர்ச்சை!

பேதைமை என்பெ தான்று யாதெனின் ஏதங்கொண்டு ஊதியம் போக விடல் -என்பது வள்ளுவர் வாக்கு.

time-read
1 min  |
November 2020
தமிழ் தேசிய முகமூடிகளிடம் கவனம்!
Iniya Udhayam

தமிழ் தேசிய முகமூடிகளிடம் கவனம்!

திராவிட அறிஞர் செந்தலை கவுதமன்

time-read
1 min  |
November 2020
பத்துக்கோடி ஆண்டுகளாக உயிரோடு இருக்கும் வைரஸ்கள்!
Iniya Udhayam

பத்துக்கோடி ஆண்டுகளாக உயிரோடு இருக்கும் வைரஸ்கள்!

காரோனா வைரஸ் இந்த உலகைப் பாடாய்ப்படுத்திவரும் நிலையில், வைரஸ்களின் மீதான பயப் பார்வை உலக ஆய்வாளர்களுக்கு அதிகரித்திருக்கிறது.

time-read
1 min  |
November 2020
உலவும் தென்றல் மருதகாசி!
Iniya Udhayam

உலவும் தென்றல் மருதகாசி!

மருதகாசியின் வெள்ளுடை போர்த்திய மெல்லிய தேகம். எதிலும் நிதானம். அத்தனைக்கும் சிகரம் வைத்தது போல் அடக்கம்.

time-read
1 min  |
November 2020
பத்ரா
Iniya Udhayam

பத்ரா

இருமல் சத்தத்தைக் கேட்டு எல்லாரும் தலையை உயர்த்திப் பார்த்தார்கள். வடக்குதிசை வாசல் திடீரென்று பேரமைதியில் மூழ்கியது.

time-read
1 min  |
November 2020
உள்ளங்கை மழை!
Iniya Udhayam

உள்ளங்கை மழை!

ஆயுதக் கடை விரிக்கும் பெண்ணியத் தொடர்!

time-read
1 min  |
November 2020
அந்த மரம் காய்ப்பதில்லை
Iniya Udhayam

அந்த மரம் காய்ப்பதில்லை

சிறிதுநேரம் சிந்தனையில் மூழ்கிவிட்டு, ஞாபகத்தின் இடைவெளியிலிருந்து ஏதோவொரு சம்பவத்தைப் பெயர்த்தெடுத்தவாறு அவன் கூறினான்.

time-read
1 min  |
November 2020