மனு ஸ்மிருதி சர்ச்சை!
Iniya Udhayam|November 2020
பேதைமை என்பெ தான்று யாதெனின் ஏதங்கொண்டு ஊதியம் போக விடல் -என்பது வள்ளுவர் வாக்கு.

இதன் பொருள், நன்மை எது? தீமை எது? என்ற தெளிவில்லாமல், தீமையை நோக்கி நகர்வதே பேதைமை என்பதாகும்.

இன்றைய பா.ஜ.க., இப்படிப்பட்ட பேதமையோடு மதவாத அரசியலைக் கையில் எடுத்து, களமாட நினைப்பது, தமிழக மக்கள் மத்தியில் கவலையையும் பதட்டத்தையும் ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. மதவாதம் என்பது இரு பக்கமும் கூர் கொண்ட அபாயகரமானக் கத்தியாகும். அது எதிராளியை மட்டு மல்லா து, அதைக் கையாள்பவர் களையும் காயப்படுத்தும் என்பதை பா.ஜ.க. நினைத்துப் பார்க்க வேண்டும் .

* தமிழக மக்களைத் தங்கள் கொள்கையாலும் சாதனைகளாலும் ஈர்க்க முடியாத பா.ஜ.க., அதன் விளைவுகளைப் பற்றி யோசிக்காமல் மதவாத அரசியலைக் கையில் எடுத் திருக்கிறது. அதன் மூலம் கலவரத் தீயை மூட்டி, அதில் குளிர்காயலாம் என்று மனப்பாலும் குடித்து வருகிறது.

Continue reading your story on the app

Continue reading your story in the magazine

MORE STORIES FROM INIYA UDHAYAMView All

ஹைடெக் நகரத்துச் சுவரோவியங்கள்!

கலை விமாசகர் இந்திரன்

1 min read
Iniya Udhayam
November 2020

வட்டார மொழி இலக்கியங்கள்-தமிழ் மீது தொடுக்கப்படும் பெருந்தாக்குதல்!

இந்தக் கட்டுரை, தமிழ்நாட்டின் வட்டார மொழிகளில் எழுதப்பட்டு வருகின்ற இலக்கியங்களுக்கோ, வட்டார மொழிகளில் எழுதி வருகின்ற எழுத்தாளர்களுக்கோ, வட்டார மொழி இலக்கியங்களின் சுவைஞர்களுக்கோ இவற்றுக்கெல்லாம் மேலாகத் தங்களது வட்டார மொழி வழக்கில் காலங்காலமாகப் பேசி வாழ்கின்ற தமிழ் மக்களுக்கோ எதிரானது அல்ல!

1 min read
Iniya Udhayam
November 2020

எறும்புகள்

வாசலில் எறும்புகள் ஊர்வலம் நடத்திக் கொண்டிருந்தன.

1 min read
Iniya Udhayam
November 2020

மனு ஸ்மிருதி சர்ச்சை!

பேதைமை என்பெ தான்று யாதெனின் ஏதங்கொண்டு ஊதியம் போக விடல் -என்பது வள்ளுவர் வாக்கு.

1 min read
Iniya Udhayam
November 2020

தமிழ் தேசிய முகமூடிகளிடம் கவனம்!

திராவிட அறிஞர் செந்தலை கவுதமன்

1 min read
Iniya Udhayam
November 2020

பத்துக்கோடி ஆண்டுகளாக உயிரோடு இருக்கும் வைரஸ்கள்!

காரோனா வைரஸ் இந்த உலகைப் பாடாய்ப்படுத்திவரும் நிலையில், வைரஸ்களின் மீதான பயப் பார்வை உலக ஆய்வாளர்களுக்கு அதிகரித்திருக்கிறது.

1 min read
Iniya Udhayam
November 2020

உலவும் தென்றல் மருதகாசி!

மருதகாசியின் வெள்ளுடை போர்த்திய மெல்லிய தேகம். எதிலும் நிதானம். அத்தனைக்கும் சிகரம் வைத்தது போல் அடக்கம்.

1 min read
Iniya Udhayam
November 2020

பத்ரா

இருமல் சத்தத்தைக் கேட்டு எல்லாரும் தலையை உயர்த்திப் பார்த்தார்கள். வடக்குதிசை வாசல் திடீரென்று பேரமைதியில் மூழ்கியது.

1 min read
Iniya Udhayam
November 2020

உள்ளங்கை மழை!

ஆயுதக் கடை விரிக்கும் பெண்ணியத் தொடர்!

1 min read
Iniya Udhayam
November 2020

அந்த மரம் காய்ப்பதில்லை

சிறிதுநேரம் சிந்தனையில் மூழ்கிவிட்டு, ஞாபகத்தின் இடைவெளியிலிருந்து ஏதோவொரு சம்பவத்தைப் பெயர்த்தெடுத்தவாறு அவன் கூறினான்.

1 min read
Iniya Udhayam
November 2020
RELATED STORIES

The Culture Pages – Buckle Up

In Jordan E. Cooper's bawdy Broadway debut, Ain't No Mo, no one is safe.

8 mins read
New York magazine
December 05-18, 2022

CFA Christmas Traditions

Every year in the late fall, holiday traditions tumble out of attics, closets, cabinets, and corners of our minds.

3 mins read
Cat Talk
December 2022

Philadelphia Africatown moves forward receives $9 Million state grant

The African Diaspora was out in full force to witness the official of groundbreaking Philadelphia Africatown on 55th near Chester Avenue in Southwest Philadelphia.

3 mins read
Scoop USA Newspaper
ScoopUSA Media Vol. 62 - No. 50

Milton Jr. shares reflections on his father, the late State Senator T. Milton Street

Retired Pennsylvania State Senator T. Milton Street passed away on November 28, 2022.

4 mins read
Scoop USA Newspaper
ScoopUSA Media Vol. 62 - No. 50

Are Cats in Tune With OUR Tunes?

When you’re driving to a show with a car full of talkative cats, music inevitably gets played, if only to drown them out.

3 mins read
Cat Talk
December 2022

Safely Handling Cat Food

Your Cats Will Thank You

3 mins read
Cat Talk
December 2022

Rescuing Burmese Cats

Wartime Operations in Ukraine

5 mins read
Cat Talk
December 2022

Historic election of Los Angeles Mayor Karen Bass ushers in a new era of inclusive, more equitable civic leadership

“Karen Bass has a long history of always being on the side of the people, fighting for the people, fighting for the people whose voices aren’t in the room but must be present. That’s who Karen Bass has always been. It’s who she will always be.”

3 mins read
Scoop USA Newspaper
ScoopUSA Media Vol. 62 - No. 50

Artists and Cats A Purrfect Pairing for the Holidays

It is hard to imagine the holiday season without cozy blanket, book and a warm feline friend on our lap.

3 mins read
Cat Talk
December 2022

Shoes to Meet the Standard

What is the most important accessory to wear at a cat show? While running back and forth to rings, just ask your feet! Better yet, listen to some of our renowned CFA judges who unlaced their cat show footwear secrets for us!

7 mins read
Cat Talk
December 2022