உள்ளங்கை மழை!
Iniya Udhayam|November 2020
ஆயுதக் கடை விரிக்கும் பெண்ணியத் தொடர்!
ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி

அவளுடையது அது. ஆனால் முற்ற முழுக்க அது அவளுடைய உரிமைப் பொருளா? இல்லை. அவளுடைய உடைமைப் பொருளா? இல்லை. அதன் மீது அவளுக்கே அவளுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறதா? இல்லை. அது சார்ந்து அவள் முடிவுகள் எடுக்க வாய்ப்பிருக்கிறதா? இல்லை. ஆனாலும் அவளுடையது அது என்றே அழைக்கப்படுகிறது.

Continue reading your story on the app

Continue reading your story in the magazine

MORE STORIES FROM INIYA UDHAYAMView All

ஹைடெக் நகரத்துச் சுவரோவியங்கள்!

கலை விமாசகர் இந்திரன்

1 min read
Iniya Udhayam
November 2020

வட்டார மொழி இலக்கியங்கள்-தமிழ் மீது தொடுக்கப்படும் பெருந்தாக்குதல்!

இந்தக் கட்டுரை, தமிழ்நாட்டின் வட்டார மொழிகளில் எழுதப்பட்டு வருகின்ற இலக்கியங்களுக்கோ, வட்டார மொழிகளில் எழுதி வருகின்ற எழுத்தாளர்களுக்கோ, வட்டார மொழி இலக்கியங்களின் சுவைஞர்களுக்கோ இவற்றுக்கெல்லாம் மேலாகத் தங்களது வட்டார மொழி வழக்கில் காலங்காலமாகப் பேசி வாழ்கின்ற தமிழ் மக்களுக்கோ எதிரானது அல்ல!

1 min read
Iniya Udhayam
November 2020

எறும்புகள்

வாசலில் எறும்புகள் ஊர்வலம் நடத்திக் கொண்டிருந்தன.

1 min read
Iniya Udhayam
November 2020

மனு ஸ்மிருதி சர்ச்சை!

பேதைமை என்பெ தான்று யாதெனின் ஏதங்கொண்டு ஊதியம் போக விடல் -என்பது வள்ளுவர் வாக்கு.

1 min read
Iniya Udhayam
November 2020

தமிழ் தேசிய முகமூடிகளிடம் கவனம்!

திராவிட அறிஞர் செந்தலை கவுதமன்

1 min read
Iniya Udhayam
November 2020

பத்துக்கோடி ஆண்டுகளாக உயிரோடு இருக்கும் வைரஸ்கள்!

காரோனா வைரஸ் இந்த உலகைப் பாடாய்ப்படுத்திவரும் நிலையில், வைரஸ்களின் மீதான பயப் பார்வை உலக ஆய்வாளர்களுக்கு அதிகரித்திருக்கிறது.

1 min read
Iniya Udhayam
November 2020

உலவும் தென்றல் மருதகாசி!

மருதகாசியின் வெள்ளுடை போர்த்திய மெல்லிய தேகம். எதிலும் நிதானம். அத்தனைக்கும் சிகரம் வைத்தது போல் அடக்கம்.

1 min read
Iniya Udhayam
November 2020

பத்ரா

இருமல் சத்தத்தைக் கேட்டு எல்லாரும் தலையை உயர்த்திப் பார்த்தார்கள். வடக்குதிசை வாசல் திடீரென்று பேரமைதியில் மூழ்கியது.

1 min read
Iniya Udhayam
November 2020

உள்ளங்கை மழை!

ஆயுதக் கடை விரிக்கும் பெண்ணியத் தொடர்!

1 min read
Iniya Udhayam
November 2020

அந்த மரம் காய்ப்பதில்லை

சிறிதுநேரம் சிந்தனையில் மூழ்கிவிட்டு, ஞாபகத்தின் இடைவெளியிலிருந்து ஏதோவொரு சம்பவத்தைப் பெயர்த்தெடுத்தவாறு அவன் கூறினான்.

1 min read
Iniya Udhayam
November 2020
RELATED STORIES

Nvidia RTX 4070 Ti Incoming

WHEN NVIDIA OFFICIALLY announced its Ada Lovelace architecture, it revealed plans for three graphics cards: RTX 4090 as the king of the hill at $1,599; RTX 4080 16GB as the step-down prince for $1,199; and the RTX 4080 12GB at $899. To say people weren’t pleased with the pricing and specs would be an understatement. Nvidia “unlaunched” the 4080 12GB, stating that “having two GPUs with the 4080 designation is confusing.”

2 mins read
Maximum PC
February 2023

Becoming more flexible

A love letter to the most versatile gadget around

2 mins read
Maximum PC
February 2023

Razer Basilisk V3 Pro + Mouse Dock Pro Bundle

Is this the peripheral combo your desktop needs?

3 mins read
Maximum PC
February 2023

RAPTOR LAKE GETS A REFRESH

Intel to get one iteration in before Meteor Lake

1 min read
Maximum PC
February 2023

GIGABYTE EMBRACES ARC

ANOTHER GRAPHICS PARTNER FOR INTEL OFFERS SUPPORT

1 min read
Maximum PC
February 2023

LG'S CURVED BEAUTY

240Hz of gaming perfection

1 min read
Maximum PC
February 2023

New GeForce Cards

Three new ones have landed, plus a retread

3 mins read
Maximum PC
February 2023

Radeon RX 7900 XTX

Red Leader, standing by

10+ mins read
Maximum PC
February 2023

Need for Speed Unbound

The venerable racer returns in zoomer regalia

5 mins read
Maximum PC
February 2023

BECOME A PODCASTING GENIUS

Podcasting is all the rage and there's never been a better time to get in on the action. But what will you need and how can you make it a success? Our guide reveals all

9 mins read
Maximum PC
February 2023