பொற்கணம்
Thangamangai|March 2020
சிறுகதை
வை.தியாகராசன்

Continue reading your story on the app

Continue reading your story in the magazine

MORE STORIES FROM THANGAMANGAIView All

வேளாண் மண்டலம் சாத்தியமா? ஆறறிவு அய்யாக்கண்ணு!

திண்ணை

1 min read
Thangamangai
March 2020

மனிலா சட்டை

ஆடை நாகரிகத்தின் அறிகுறியாகவும் ஆபண்பாட்டின் அறிகுறியாகவும் ஆரம்ப காலத்தில் எப்படி காட்சியளித்ததோ அப்படியேதான் இந்த காலத்திலும் காட்சியளித்து வருகிறது.

1 min read
Thangamangai
March 2020

விதைகளும் சத்துகளும்!

விதைகளும் சத்துகளும்!

1 min read
Thangamangai
March 2020

மூளை வளர்ச்சிக்கு ஸ்டெம் செல் சிகிச்சை

குணப்படுத்த முடியாத நரம்பியல் பிரச்சினைகளால் தவிக்கும் நோயாளிகளுக்காக, மார்ச்1, 2020 அன்று, நியூரோஜென், சென்னையில் இலவச ஸ்டெம் செல் சிகிச்சை முகாமை நடக்கிறது.

1 min read
Thangamangai
March 2020

மூக்கடலை கலவை

மூக்கடலை கலவை

1 min read
Thangamangai
March 2020

பொற்கணம்

சிறுகதை

1 min read
Thangamangai
March 2020

பொய் என்றாலும்...!

திருமண மண்டபம் கூட்டத்தால் நிரம்பி வழிந்து கொண்டிருந்தது.

1 min read
Thangamangai
March 2020

புனிதமா? மனிதமா?

நேர்முகம்

1 min read
Thangamangai
March 2020

புதிய வணிக வாய்ப்புக்கான மாநாடு

புதிய வணிகவாய்ப்புகளை உருவாக்க ஒரு பொதுவான தளத்தை வழங்குவதற்காக தொடங்கப்பட்ட ஒரு மாபெரும் வளைதளம் ஜஐடிஒ (JITO) சென்னை ஜெபிஎன் மாநாட்டு சென்னையில் நடந்தது.

1 min read
Thangamangai
March 2020

பச்சை வானின் நிலாக்கள்

சாதி, மதம், இனம், மொழி, மாநிலம், நாடு என பல வேறுபாடுகளைக் கடந்து, உலகிலுள்ள அனைவராலும் விரும்பப்படக்கூடிய குறைந்தபட்ச விசயங்களில் ஒன்று பூக்கள்.

1 min read
Thangamangai
March 2020