വരൂ... പോകാം... പറക്കാം...
Manorama Weekly|August 07, 2021
ഷീ പോസിറ്റീവ്
റിയ ജോയ്

Continue reading your story on the app

Continue reading your story in the magazine

MORE STORIES FROM MANORAMA WEEKLYView All

സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ആശ്വാസമേകാൻ ജെൻഡർ ഹെൽപ് ഡെസ്ക്

സ്നേഹിത എന്ന പേരിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും കുടുംബശ്രീ നടത്തുന്ന ജെൻഡർ ഹെൽപ് ഡെസ്ക് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഏറെ ആശ്വാസമേകുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ്.

1 min read
Manorama Weekly
September 25, 2021

പുതു രുചിയിൽ ഓംലറ്റ്

ടേസ്റ്റി കിച്ചൺ

1 min read
Manorama Weekly
September 25, 2021

കാട്ടുനീതിക്കെതിരെ കർഷകശബ്ദം

വനം വകുപ്പിന്റെ അനുമതിയോടെ മാത്രമേ ചന്ദനമരം മുറിക്കാൻ കഴിയൂവെന്നാണ് കേരളത്തിലെ നിയമം. എന്നാൽ, മഹാരാഷ്ട്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രാജകീയ വൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടുവളർത്താൻ വലിയ പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലവിലുള്ളത് കർഷകർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാക്കുന്നു.

1 min read
Manorama Weekly
September 25, 2021

അരുത്; ആ കൈവിടരുത്...

ഷീ പോസിറ്റീവ്

1 min read
Manorama Weekly
September 25, 2021

ബ്രൊക്കേഡ് നെക്ക് & സ്ലീവ് ടോപ്

വീട്ടിലിരുന്ന് വരുമാനം

1 min read
Manorama Weekly
September 25, 2021

മുട്ടത്തം

ശൂന്യവേള

1 min read
Manorama Weekly
September 25, 2021

മധുരവീടുകൾ

ബോൺസായി

1 min read
Manorama Weekly
September 25, 2021

രാജകീയ പ്രൗഢിയിൽ തിളങ്ങുന്ന ചെറിയ മാളിയേക്കൽ തറവാട്

കേരളത്തിലെ ഏക മുസ്ലിം രാജവംശമാണ് അറയ്ക്കൽ. അറയ്ക്കൽ കുടുംബത്തിലെ രാജാവായിരുന്ന അലി രാജവിവാഹം ചെയ്ത് എത്തുന്നതിടത്തുനിന്നാണ് ചെറിയ മാളിയേക്കൽ കുടുംബത്തിന്റെ തുടക്കം

1 min read
Manorama Weekly
September 25, 2021

ഹാമാന് കിട്ടിയ കൈപ്പത്തി

അതീന്ദ്രിയരുടെ ആകാശം

1 min read
Manorama Weekly
September 18, 2021

അവൾക്കെന്ത് അസമയം?

ഷീ പോസിറ്റീവ്

1 min read
Manorama Weekly
September 18, 2021