அந்தரத்தில் உட்கார முடியுமா?
Periyar Pinju|April 2021
அதிசயம்! ஆனால் உண்மையா?
பிஞ்சண்ணா

எது அனைவராலும் செய்ய இயலாததோ, அதைச் செய்து காட்டி அசத்துவது சாதனை. அந்தச் சாதனைக்குப் பின்னால் பொறுமை, தாங்கு சக்தி, பயிற்சி, தொடர் முயற்சி எல்லாம் இருக்கும். அதில் வெளிப்படைத் தன்மையும், உண்மையும் இருக்கும். மறைக்கவோ , ஏமாற்றவோ அவசியம் இருக்காது.

Continue reading your story on the app

Continue reading your story in the magazine