സൂക്ഷിക്കുക, താങ്കൾ പരിധിക്കുള്ളിലാണ്
KARSHAKASREE|July 01, 2021
വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ അധികാരപരിധിയിൽ മറ്റൊരു ജീവി സ്ഥാനം പിടിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള പരിഹാരവും
പെറ്റ് ഹബ് ഡോ. പി. ബിജു സീനിയർ വെറ്ററിനറി സർജൻ, ഗവ, വെറ്ററിനറി പോളി ക്ലിനിക്, ചങ്ങനാശേരി. ഫോൺ: 9745608720

പറയാൻ പോകുന്നത് മൃഗങ്ങളുടെ അധികാര പരിധിയെക്കുറി ച്ചാണ്. പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അധികാരപരിധിയെക്കുറിച്ചു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മൃഗങ്ങൾക്കെന്ത് അധികാരപരിധി ? ഇത് നമ്മളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും?

നിയമപരമായ അധികാരപരിധി ഒരു പൗരനു സംരക്ഷണം നൽകുമ്പോൾ ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്ന അധികാരപരിധി സുരക്ഷിത ബോധം നൽകുന്ന പ്രത്യേക മേഖലയാണ്. എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഇതുണ്ടെങ്കിലും ചില മൃഗങ്ങൾ തങ്ങളുടെ അധികാരപരിധി സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ജാഗരൂകരാണ്.

Continue reading your story on the app

Continue reading your story in the magazine

MORE STORIES FROM KARSHAKASREEView All

മൂക്കൻ തോട്ടത്തിലെ പുതുവിള

റബറിനു പകരക്കാരനായി മുള

1 min read
KARSHAKASREE
September 01, 2021

വരം തരും മരം

വലിയ സമ്പാദ്യമായി വളർത്താവുന്ന മരങ്ങളും അവയുടെ സാധ്യതകളും

1 min read
KARSHAKASREE
September 01, 2021

ഒരു കൈ സഹായത്തിന് ഓൺലൈൻ

കോവിഡ് കാലത്തും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ വഴി വിപണി

1 min read
KARSHAKASREE
September 01, 2021

കയ്യിലൊതുങ്ങും കുഞ്ഞൻ കുരങ്ങ്

മാർമൊസെറ്റ് മങ്കിയോട് പ്രിയമേറുന്നു

1 min read
KARSHAKASREE
September 01, 2021

അരിഞ്ഞു പൊതിഞ്ഞ് ആവശ്യക്കാർക്ക്

ലഘുസംസ്കരണം (minimal processing) നടത്തി പച്ചക്കറികൾ വിപണിയിലെത്തിക്കുന്ന കട് വെജിറ്റബിൾസ് സംരംഭം

1 min read
KARSHAKASREE
September 01, 2021

മികച്ച വിളവിന് കോഴിമുട്ട മിശ്രിതം

സസ്യവളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം കായ്പിടിത്തം കൂട്ടാനും സഹായകം

1 min read
KARSHAKASREE
August 01, 2021

നാടൻ കോഴിക്ക് നല്ലകാലം

അലങ്കാരക്കോഴിയുടെ വിലയും മൂല്യവും നേടി തനി നാടൻകോഴി

1 min read
KARSHAKASREE
August 01, 2021

ആന്ധ്രയിൽ ക്ഷീരവിപ്ലവത്തിനു പടയൊരുക്കം

ഒരുകോടി ലീറ്റർ പാൽ സംഭരിക്കുന്നതിന് വിപുല പദ്ധതി

1 min read
KARSHAKASREE
August 01, 2021

വെള്ളത്തിലാവില്ല കൃഷി

ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് കൃഷിയിൽ എക്സോട്ടിക് പച്ചക്കറിയിനങ്ങൾ

1 min read
KARSHAKASREE
July 01, 2021

ഹൈ ടെക് പച്ചക്കറി

പണം വിളയാൻ പച്ചക്കറിക്കൃഷി

1 min read
KARSHAKASREE
July 01, 2021