മൂന്നാം മാസം മുതൽ മൂന്നു വർഷം വരുമാനം
KARSHAKASREE|June 01, 2021
20 ഏക്കറിൽ തീറ്റപ്പുൽകൃഷി ചെയ്യുന്ന വനിതാ കൂട്ടായ്മ

വിപുലമായ രീതിയിൽ തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഏക്കർ കണക്കിനു സ്ഥലം വേണം. എന്നാൽ ഒരു ഏക്കർ പോലും സ്വന്തമായില്ലാതെയാണ് പാലക്കാട് കുമരന്നൂർ ക്ഷീരോൽപാദകസംഘം സെക്രട്ടറി ശോഭന തീറ്റപ്പുല്ലിലൂടെ നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നത്. ടൺ കണക്കിനു പുല്ലാണ് ദിവസേന ശോഭന തുടർച്ചയായി നാട്ടിലെ തൊഴുത്തുകളിൽ എത്തിക്കുന്നത്. കൂട്ടിന് സഹോദരി ഓമനയുമുണ്ട്. 10 വനിതകൾക്ക് വർഷം മുഴുവൻ വരുമാനം നൽകാൻ ഇവർക്കു സാധിക്കുന്നു.

നാലുവർഷം മുൻപരുബന്ധവിന്റെ തെങ്ങിൻതോപ്പിൽ തീറ്റപ്പുല്ല് നട്ടു തുടങ്ങിയതാണ് ശോഭന. ഇപ്പോൾ ഇരുപതേക്കറിലാണ് കൃഷി. മുഴുവൻ പാട്ടത്തിനെടുത്ത തെങ്ങിൻ തോപ്പുകൾ. സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ടു പതിക്കുന്ന തുറസ്സായ സ്ഥലമാണ് പുൽകൃഷിക്കു നന്ന്. പക്ഷേ, പാട്ടനിരക്ക് കൂടും. കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ പാട്ടത്തിനു കിട്ടുന്ന തെങ്ങിൻതോപ്പിലും തരക്കേടില്ലാതെ തീറ്റപ്പുല്ല് വളരുന്നതായാണ് ശോഭനയുടെ അനുഭവം.

Continue reading your story on the app

Continue reading your story in the magazine

MORE STORIES FROM KARSHAKASREEView All

മൂക്കൻ തോട്ടത്തിലെ പുതുവിള

റബറിനു പകരക്കാരനായി മുള

1 min read
KARSHAKASREE
September 01, 2021

വരം തരും മരം

വലിയ സമ്പാദ്യമായി വളർത്താവുന്ന മരങ്ങളും അവയുടെ സാധ്യതകളും

1 min read
KARSHAKASREE
September 01, 2021

ഒരു കൈ സഹായത്തിന് ഓൺലൈൻ

കോവിഡ് കാലത്തും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ വഴി വിപണി

1 min read
KARSHAKASREE
September 01, 2021

കയ്യിലൊതുങ്ങും കുഞ്ഞൻ കുരങ്ങ്

മാർമൊസെറ്റ് മങ്കിയോട് പ്രിയമേറുന്നു

1 min read
KARSHAKASREE
September 01, 2021

അരിഞ്ഞു പൊതിഞ്ഞ് ആവശ്യക്കാർക്ക്

ലഘുസംസ്കരണം (minimal processing) നടത്തി പച്ചക്കറികൾ വിപണിയിലെത്തിക്കുന്ന കട് വെജിറ്റബിൾസ് സംരംഭം

1 min read
KARSHAKASREE
September 01, 2021

മികച്ച വിളവിന് കോഴിമുട്ട മിശ്രിതം

സസ്യവളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം കായ്പിടിത്തം കൂട്ടാനും സഹായകം

1 min read
KARSHAKASREE
August 01, 2021

നാടൻ കോഴിക്ക് നല്ലകാലം

അലങ്കാരക്കോഴിയുടെ വിലയും മൂല്യവും നേടി തനി നാടൻകോഴി

1 min read
KARSHAKASREE
August 01, 2021

ആന്ധ്രയിൽ ക്ഷീരവിപ്ലവത്തിനു പടയൊരുക്കം

ഒരുകോടി ലീറ്റർ പാൽ സംഭരിക്കുന്നതിന് വിപുല പദ്ധതി

1 min read
KARSHAKASREE
August 01, 2021

വെള്ളത്തിലാവില്ല കൃഷി

ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് കൃഷിയിൽ എക്സോട്ടിക് പച്ചക്കറിയിനങ്ങൾ

1 min read
KARSHAKASREE
July 01, 2021

ഹൈ ടെക് പച്ചക്കറി

പണം വിളയാൻ പച്ചക്കറിക്കൃഷി

1 min read
KARSHAKASREE
July 01, 2021