NG Kids Türkiye- All Issues

D�nyan?n en �ok satan �ocuk dergisi olan ve yedi y?ld?r �lkemizde de yay?mlanan NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS, 7-12 ya? aras?ndaki �ocuklara y�nelik renkli ve e?itici i�eri?iyle minik dergi okurlar?n?n ve e?itmenlerin en �ok tercih etti?i yay?n. Sayfalar?nda T�rkiye'den ve d�nyadan yaban hayat?, hayvanlar alemi, co?rafya, tarih, bilim, teknoloji ve sinema gibi konulara geni? yer veren NG KIDS, renkli oyun sayfalar?yla okurlar?na beyin jimnasti?i yapma f?rsat?n? da sunuyor. NG KIDS, yay?mland??? 15 �lkede her ay milyonlarca okura ula?arak alan?ndaki liderli?ini korumaya devam ediyor.