Congratulations to the winners of Magzter Premier League

Check out the Winners of
Magzter Premier League (Season 1)

Abhishek M Thomas
Vidhya
AMAN RANA
Aniket S Kulkarni
Ashish
Gaurav R
Hiral
Kishor VVN
Mohnish Kumar Babel
Pratik parekh
Rahul
Rohit Chaudhary
Shrutika Singh

Check out the Winners of
Magzter Premier League (Season 2)

Pr. Athreyan
Abhishek M Thomas
Jeetendra Kumar
Manish
Sukhada
Kishor
Kirk Saunders
Vijay P Sankar
Michael Anish
Devadatta
Kunal Mandal
Dharmendra Chavda
Amrit Paul Singh
Bimal
Sanjay
Rahul
Vibin Varghese
Naveen
Shashikant
Robert
Vid Shah
Avijeet
Sukanyaa
Manish Jaju
Mohnish