ഒരു പൂവിലും വിരിയും വസന്തം
Vanitha|October 01, 2020
ഒരു പൂവിലും വിരിയും വസന്തം
വിപണിയിൽ ഏറെ പ്രിയമുള്ള ജെർബറയെ അടുത്തറിയാം
Jacob Varghese Kunthara

ഒരു പൂവ് കൊണ്ടു പോലും ഫ്ലവർവേസ് അലങ്കരിക്കാവുന്ന ജെർബറയ്ക്ക് വിപണിയിൽ സീസൺ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എന്നും പ്രിയമുണ്ട്. ഫ്ലവർ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ പൂക്കൾ നാലു അഞ്ചു ദിവസം നിറം മങ്ങാതെ വാടാതെയിരിക്കും. പൂത്തടം ഒരുക്കാനും ചട്ടിയിൽ വളർത്താനും യോജിച്ചതാണ് ജെർബറ

പ്രിയം സങ്കരവർഗത്തോട്

മൂന്ന് വർഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ജെർബറ ചെടികളാണ് നട്ടുവളർത്താൻ ലഭിക്കുക. നേർത്ത ഇതളുകളോടുകൂടിയ മഞ്ഞയോ ഇളം ഓറഞ്ചോ നിറത്തിൽ പൂക്കളുള്ളതാണ് പരമ്പരാഗത ഇനം. ഇവ ലളിതമായ പരിചരണത്തിൽ നന്നായി വളരുകയും പൂവിടുകയും ചെയ്യും.

നീളമുള്ള തണ്ടിൽ വലിയ പൂക്കളുള്ള സങ്കരഇനങ്ങൾക്കാണ് കട്ട്ഫ്ലവർ വിപണിയിൽ ഡിമാൻഡ്. തൂ വെള്ള, ഓറഞ്ച്, ചുവപ്പ്, പിങ്ക്, മഞ്ഞ തുടങ്ങി പല നിറത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഇവ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകി ചട്ടിയിൽ വേണം വളർത്താൻ. കുറുകിയ സസ്യപ്രകൃതിയും കുഞ്ഞൻ പൂക്കളുമുള്ള പോട്ട് ജെർബറ കേരള ത്തിലെ ഉഷ്ണമേഖല കാലാവസ്ഥയിൽ നന്നായി വളരാറില്ല.

articleRead

You can read up to 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories, newspapers and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

October 01, 2020