હવે તો પ્રકૃતિ સાથે જીવવું પડશે

Grihshobha - Gujarati|May 2020

હવે તો પ્રકૃતિ સાથે જીવવું પડશે
હવે એક પ્રશ્ન દરેકના મનમાં ઊઠવા લાગે છે કે લોકડાઉનને હટાવ્યા પછી શું થશે?

શું દુનિયા લોકડાઉન પહેલાંની જેમ પાટા પર આવી જશે અને આ કોરોના વાયરસ એક ખરાબ સપનાની જેમ દિમાગના કોઈ ખૂણામાં બેસી રહેશે. જે આજ પછી પેદા થનારાં બાળકોને બતાવવા કામ આવશે કે તેની દૂરોગામી અસર થશે?

તેની અસર થશે. આ અસર ભારતમાં થયેલ નોટબંધીમાં જોવા મળી. આ અસર ઈરાકમાં સદામ હુસૈનની સત્તા હટાવ્યા પછી જોવા મળી. આ અસર તે પહેલાં મિખાઈલ ગોરવાચોબના સોવિયત યૂનિયનમાં આવેલા સુધારાના પ્રયત્નોમાં જોવા મળી. નાનાં પગલાંની અસર ઘેરી થઈ.

articleRead

You can read up to 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

May 2020