મોટી આફતના દિવસ તો હવે શરૂ થશે

Grihshobha - Gujarati|May 2020

મોટી આફતના દિવસ તો હવે શરૂ થશે
શું પૂરો દેશ એક લાવા પર બેઠો છે

લોકડાઉન પછી મોટી આફત આવી શકે છે. પહેલાંથી જ લથડાતા બજાર, વેપાર, ઉદ્યોગો, બેંકો ૪૦ દિવસ સુધી બંધ રહ્યા પછી ઘરેઘરે પૈસા પહોંચાડવા ખૂબ મુશ્કેલ પડશે. આજકાલ જે ઉત્પાદન બંધ થયું તે તો એક વાત છે, તેનાથી મોટી વાત એ છે કે સપ્લાય ચેન તૂટી ગઈ છે. ઉદ્યોગોમાં મશીનો બંધ રહ્યાં અને જ્યારે ખૂલશે તો કેટલાય દિવસ તો સાફસફાઈ અને મરામતમાં જતા રહેશે. તે પછી કાચો માલ આવવાનું શરૂ થશે. જ્યાં સુધી ગોડાઉનમાં છે થોડું કામ ચાલશે પણ તે પછી તેની પૂર્તિ થશે મુશ્કેલ લાગે છે

articleRead

You can read up to 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

May 2020