લોકડાઉનમાં કેરમ ચેસ સાપસીડી જેવી ગેમ્સના વેચાણમાં ઉછાળો

SAMBHAAV-METRO News|SAMBHAA-METRO Newspaper Date 01 June 2020

લોકડાઉનમાં કેરમ ચેસ સાપસીડી જેવી ગેમ્સના વેચાણમાં ઉછાળો
વેકેશનમાં બાળકોની સાથે મોટેરાંઓ ઈન્ડોર ગેમ્સ તરફ વળ્યા
articleRead

You can read up to 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

SAMBHAA-METRO Newspaper Date 01 June 2020

MORE STORIES FROM SAMBHAAV-METRO NEWSView All