પંચાયતે નક્કી કર્યું કે લોકડાઉનમાં ફ્રી નથી બેસવુંઃ ૧૦,૦૦૦ પરિવારો કૃષિ ક્રાંતિ લાવ્યા

SAMBHAAV-METRO News|SAMBHAA-METRO Newspaper Date 01 June 2020

પંચાયતે નક્કી કર્યું કે લોકડાઉનમાં ફ્રી નથી બેસવુંઃ ૧૦,૦૦૦ પરિવારો કૃષિ ક્રાંતિ લાવ્યા
કેરળની વડક્કકેરા પંચાયતનો અનોખો પ્રયોગઃ ઘરમાં ઓર્ગેનિક શાકભાજી ઉગાડ્યાં

લોકડાઉનમાં કેરળની એક પંચાયત નવી કૃષિ ક્રાંતિ લાવી દીધી છે. જ્યારે ૨૩ માર્ચે ર૧ દિવસના લોકડાઉનની જાહેરાત થઈ, ત્યારથી એર્નાકુલમ જિલ્લાની વડક્કકેરા ગ્રામ પંચાયતે નક્કી કર્યું કે, તેઓ આ સમયનો સારી રીતે ઉપયોગ કરશે.

articleRead

You can read up to 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

SAMBHAA-METRO Newspaper Date 01 June 2020

MORE STORIES FROM SAMBHAAV-METRO NEWSView All