మరో ‘భూగ్రహం'!

Namaste Telangana Hyderabad|May 30, 2020

మరో ‘భూగ్రహం'!
భూమికి 4.2 కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో 'ప్రాక్సిమా సెంటారి' అనే నక్షత్రం ఉన్నది. దాని చుట్టూ తిరుగుతున్న గ్రహాల్లో ఒకటైన 'ప్రాక్సిమా బి' అచ్చం భూమి మాదిరిగానే ఉన్నదని అంతర్జాతీయ శాస్త్రవేత్తలు ప్రకటించారు.

*గ్రహం: ప్రాక్సిమా బి

*నక్షత్రం: ప్రాక్సిమా సెంటారి

*రెండింటి మధ్య దూరం: 75 లక్షల కిలోమీటర్లు (భూమి-సూర్యుడి మధ్య దూరంలో 5శాతం)

*భూమి నుంచి దూరం: 40 లక్షల కోట్ల కిలోమీటర్లు (4.2 కాంతి సంవత్సరాలు)

*పరిమాణం: భూమికన్నా 1.17 రెట్లు

articleRead

You can read up to 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

May 30, 2020