പ്രേക്ഷകരെ സീറ്റിന്റെ വിളുമ്പിലെത്തിക്കാൻ
Kalakaumudi|18.10.2020
പ്രേക്ഷകരെ സീറ്റിന്റെ വിളുമ്പിലെത്തിക്കാൻ
പിന്തുടരുന്ന മലയാള സിനിമകതിലൊന്ന് പരാജന്റെ ഇന്നലെ ആണ്.

മലയാള സിനിമ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളിലൊരാളാണ് പത്മരാജൻ. സംവിധാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അക്ഷരഗന്ധർവ്വന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. തിരക്കഥാകൃത്ത് സംവിധായകനാവുമ്പോൾ സംഭവിക്കാവുന്ന ചില പ്രതിസന്ധികളാണ്. ഒരു തിരക്കഥാകൃത്തിന് താൻ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയ തിരക്കഥ ഒരു ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. അതേ തിരക്കഥ സംവിധായകന്റെ കൈകളിലെത്തുമ്പോൾ കളി മാറുന്നു. അയാൾക്കത് അസംസ്കൃതവസ്തവാണ്. താൻ എടുത്തു മെനയേണ്ട കളിമണ്ണാണ്. തിരക്കഥയെഴുതിക്കഴിഞ്ഞ് അയാൾ തന്നെ അതു സംവിധാനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ പോസ്സ് നടന്നുകൊള്ളണമെന്നില്ല. തിരക്കഥയിൽ നിന്ന് പന്തം ഏറ്റുവാങ്ങി അടുത്ത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഓടാൻ വേണ്ട കെമിസ്ട്രി അയാളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊള്ളണമെന്നില്ല. സംഗതി തിരക്കഥ പകർത്തലായി അവസാനിച്ചുപോകാം. തൂവാനത്തുമ്പികളിൽ പത്മരാജന് അത് സംഭവിച്ചു. അതിൽ തിരക്കഥയുടെ ഇന്റർപ്രട്ടേഷൻ ഇല്ല. തിരക്കഥ അങ്ങ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

articleRead

You can read up to 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories, newspapers and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

18.10.2020

MORE STORIES FROM KALAKAUMUDIView All