കൊച്ചി തുറമുഖം നവീകരിക്കാൻ 140 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി
Kalakaumudi|30.09.2020
കൊച്ചി തുറമുഖം നവീകരിക്കാൻ 140 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി
കൊച്ചിയിലെ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം നവീകരിക്കാൻ 140 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിരേഖയിൽ സമുദ്രോല്പന്ന കയറ്റുമതി വികസന അതോറിറ്റിയും (എം പിഇഡിഎ) കൊച്ചിൻ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റും ഒപ്പിട്ടു.

കൊച്ചി: നിരവധി പുതിയ സംവിധാനങ്ങളോടു കൂടി നവീകരിക്കുന്ന കൊച്ചി തുറമുഖം സജ്ജമാകുന്നതോടെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ശേഷം വരുന്ന നഷ്ടങ്ങളിൽ കുറവുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

articleRead

You can read up to 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories, newspapers and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

30.09.2020