പാലാരിവട്ടം പാലം പൊളിച്ച് പണിയും
Kalakaumudi|23.09.2020
പാലാരിവട്ടം പാലം പൊളിച്ച് പണിയും
പാലം പൊളിച്ച് പണിയാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സുപ്രീംകോടതിയുടെ അനുമതി പൊളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭാരപരിശോധന നടത്തണമെന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കി

പഞ്ചവടിപ്പാലത്തിന്റെ നാൾ വഴി

2014 സെപ്റ്റംബർ: നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു
2016 ഒക്ടോബർ 12: പാലം ഉദ്ഘാടനം
2017 ജൂലായ്: 20 കുഴികൾ കണ്ടെത്തി
2019 മേയ് 1: ഗതാഗതം നിർത്തി വച്ചു

പാലത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ

സെൻട്രൽ സ്പാനിലും ഗർഡറുകളിലും വിളളൽ
102 ഗർഡറുകളിൽ 97 ലും വിള്ളൽ
19 സ്പാനുകളിൽ 17 എണ്ണം മാറ്റണം
18 പിയർ ക്യാപ്പുകളിൽ 16 എണ്ണത്തിൽ വിള്ളൽ

articleRead

You can read up to 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories, newspapers and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

23.09.2020