വീഡിയോകോൺ പ്രവർത്തനം നിർത്തുന്നു ആസ്തി വിൽപ്പനയ്ക്ക് ശ്രമം ആരംഭിച്ചു
Kalakaumudi Trivandrum|05.08.2020
വീഡിയോകോൺ പ്രവർത്തനം നിർത്തുന്നു ആസ്തി വിൽപ്പനയ്ക്ക് ശ്രമം ആരംഭിച്ചു
ഒരു കാലത്ത് രാജ്യത്ത ഗൃഹോപകരണ വിപണിയിലെ മുൻ നിരക്കാരായിരുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പ നിയായ വീഡിയോകോൺ അടച്ചുപൂട്ടുന്നു. ഇതിനു മുന്നോടിയായി ആസ്തികളുടെയും മറ്റും വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള ശ്രമം കമ്പനി ആരംഭിച്ചു.

ന്യൂഡൽഹി: എന്നാൽ കോവിഡിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ വീഡിയോകോണിന്റെ ആസ്തികൾ വാങ്ങാൻ ആരും താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

articleRead

You can read up to 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories, newspapers and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

05.08.2020