എം.എസ്.എം.ഇ വായ്പാ പദ്ധതിയിൽ പുരോഗതി

Kalakaumudi Trivandrum|14.07.2020

എം.എസ്.എം.ഇ വായ്പാ പദ്ധതിയിൽ പുരോഗതി
ഡൽ ഹി : കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ പ്രഖ്യാപിച്ച ആ ത്മനിർഭർ ഭാരതിന്റെ ഭാഗമായി എം.എസ്.എം.ഇ മേഖലയ്ക്കായി തുടക്കമിട്ട വായ്പാ പദ്ധതി മികച്ച രീ തിയിൽ മുന്നോട്ട്.

മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ വായ്പാ സഹായമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. ഇതിൽ 1.20 ലക്ഷം കോടി ഇതിനകം വ്യാപാരികൾക്ക് നൽകിക്കഴിഞ്ഞു.

articleRead

You can read up to 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

14.07.2020