ഐഡിയ, എയർടെൽ പ്ലാനുകൾ ട്രായ് റദ്ദാക്കി

Kalakaumudi Trivandrum|14.07.2020

ഐഡിയ, എയർടെൽ പ്ലാനുകൾ ട്രായ് റദ്ദാക്കി
പ്ലാനുകൾ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമെന്ന് വിലയിരുത്തൽ

ന്യൂഡൽഹി: പ്രീമിയം പ്ലാൻ ഗുണനിലവാരം സംബന്ധിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വി രുദ്ധമെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ട്രായ് നടപടി.

articleRead

You can read up to 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

14.07.2020

MORE STORIES FROM KALAKAUMUDI TRIVANDRUMView All