പാക്കേജിംഗിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴിവാക്കി ആമസോൺ

Kalakaumudi Trivandrum|03.07.2020

പാക്കേജിംഗിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴിവാക്കി ആമസോൺ
കൊച്ചി : ഇന്ത്യയിലെ അമ്പതിലേറെ ഫുൾ ഫിൽ മെന്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലെ പാക്കേ ജിം ഗിൽ, ആമസോൺ, പ്ലാസ്റ്റിക് പൂർണമായും ഒഴിവാക്കി. പരി സ്ഥിതി സൗഹൃദ വിതരണ ശൃംഖല എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണിത്.

ബബിൾ റാപ്പ്സ്, എയർ പില്ലോസ് മുതലായ പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്കേജിംഗ് വസ്തുക്കൾ ഒഴിവാക്കി പകരം 'പേപ്പർ കുഷ്യനുകൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഈ ദിശയിലേക്ക് 2019 ഡിസംബറിൽ ആമസോൺ ആദ്യ ചുവട് വച്ചിരുന്നു. പി ന്നീട്, ഉപഭോക്താക്കളുടെ വസ്തുക്കൾ ഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനു പൂർണ്ണമായും പ്ലാസ്റ്റിക് രഹിതവും സംസ്കരിക്കാവുന്നതുമായ പേപ്പർ ടേപ്പുകൾ കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചു.

articleRead

You can read up to 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

03.07.2020