പാൻ കാർഡ് ഇൻസ്റ്റന്റായി ലഭിക്കും; പദ്ധതിയക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് ധനമന്ത്രി

Kalakaumudi Trivandrum|30.05.2020

പാൻ കാർഡ് ഇൻസ്റ്റന്റായി ലഭിക്കും; പദ്ധതിയക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് ധനമന്ത്രി
പാൻ കാർഡ് ഇൻസ്റ്റന്റായി ലഭിക്കും; പദ്ധതിയക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് ധനമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി: പാൻ കാർഡ് തൽക്ഷണം അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യത്തിന് ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ തുടക്കം കുറിച്ചു. ഈ വർഷം ആദ്യം നടന്ന ധനമന്ത്രിയുടെ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് അനുസൃതമായാണ് ഈ നീക്കം.

വിശദമായ ഒരു അപേക്ഷ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ യാതൊരു ആവശ്യകതയുമില്ലാതെ, ആധാർ കാർഡിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാൻ തൽക്ഷണം ഓൺലൈനായി അനുവദിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ആരംഭിക്കാൻ ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് നടന്ന ധനമന്ത്രിയുടെ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

articleRead

You can read up to 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

30.05.2020

MORE STORIES FROM KALAKAUMUDI TRIVANDRUMView All