എല്ലാം സുഗമം ഗണിതം ലളിതം

Kalakaumudi Trivandrum|27.05.2020

എല്ലാം സുഗമം ഗണിതം ലളിതം
തിരുവനന്തപുരം:കോവിഡ്19 വ്യാപനത്തെത്തുടർന്ന് മാറ്റിവച്ച എസ്എസ്എൽസി കണക്ക് പരീക്ഷ എളുപ്പമായിരുന്നുവെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ, വൊക്കേഷണൽ ഹയർസക്കൻഡറി പരീക്ഷയും കുട്ടികളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചില്ല.
articleRead

You can read up to 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

27.05.2020