விதி நம்பிக்கையை விலக்கிய அதி நவீன மருத்துவங்கள்! (10)

Unmai|April 01, 2020

விதி நம்பிக்கையை விலக்கிய அதி நவீன மருத்துவங்கள்! (10)
இதயத்துடிப்பு சீரின்மை (Arrhythmia) நோய்கள்:
மரு.இரா.கவுதமன்

இதயம் தன்னிச்சையாக செயல்படக் கூடியது. கண், கை, கால்கள் போல் இதயத்தை நமது விருப்பத்திற்கு இயக்க முடியாது. இதயத்தின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்த தனிப்பட்ட நரம்பு மண்டலம் உள்ளது. இதற்கு "தன்னியக்க நரம்பு மண்ட லம்" (Autonomous Nervous System) என்று பெயர். இந்நரம்பு மண்டலம் தவிர "உயிரி சுரப்பு நீர்'களும் (Cardiac Enzymes) இதயத்தின் செயல்பாட்டை கட்டுப்படுத்துகின்றன. இதயத்தை கட்டுப்படுத்தும் நரம்புகளில் இரண்டு பிரிவுகள் உள்ள ன. ஒரு பிரிவு (Sympathetic Nervous System) இதயத் துடிப்பை அதிகமாக்கும். மற்றொரு பிரிவு இதயத் துடிப்பை குறைக்கும் (Para Sympathetic Nervous System). " அட்ரினல்' (Adrenaline) சுரப்பும், தைராக்சின் சுரப்பும், இதயத் துடிப்பை அதிகமாக்கும். சிரைகளின் வழியே இதயத்திற்கு வரும் இரத்தம் அதிகமானாலும் இதயத் துடிப்பு அதிகமாகும்.

இதயத் துடிப்பு ஏற்படும் விதம்:

articleRead

You can read up to 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

April 01, 2020