விடை பெற்றார் கடைசி ஜமீன்!

Nakkheeran|May 27, 2020

விடை பெற்றார் கடைசி ஜமீன்!
ஆங்கிலேயர் காலத்தில் தங்களுக்கு வரி வசூல் செய்து கொடுக்கவும், ஆங்கிலேய ஆட்சிக்குக் கட்டுப்பட்டு குறிப்பிட்ட பகுதிகளை நிர்வகித்து வெள்ளை யர்களின் பிரதிநிதியாக செயல் படவும் ஏற்படுத்திய ஜமீன்தார்களில் கடைசி ஜமீனான சிங்கம்பட்டி ஜமீன்தார் டி.என்.எஸ். முருகதாஸ் தீர்த்தபதி கடந்த மே 24-ஆம் தேதி மறைந்தார்.
பரமசிவன்

நாடு சுதந்திரமடைந்த பிறகும் ஜமீன்தாரி முறை நடைமுறையிலிருந் தது. இந்திரா காந்தி பிரதமராக பொறுப்பேற்றவுடன் 1952-ல் ஜமீன்தாரி முறையை ஒழித்து அவர்களின் ஆளுமையிலி ருந்த நிலங்களை அரசுடமையாக்கினார். ஜமீன்தார்களின் வாழ்வாதாரத்துக்கு அவர்களுக்கு மானியம் வழங்க ஏற்பாடுகளைச் செய்தார். இந்திரா காந்தியின் ஜமீன்தாரி ஒழிப்புமுறைக்கு முன்பே ஜமீனாக முடிசூட்டப்பட்டதால் முருகதாஸ் ஜமீன்தாராக நீடித்துவந்தார்.

articleRead

You can read up to 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

May 27, 2020