ഐ.ഐ.എമ്മുകളിൽ മാനേജ്മെന്റ് പഠനം
ഐ.ഐ.എമ്മുകളിൽ മാനേജ്മെന്റ് പഠനം
കോഴിക്കോട് ഐ.ഐ.എമ്മിൽ ലിബറൽ സ്റ്റഡീസ് മാനേജ്മെന്റ് എം.ബി.എ.

കോഴിക്കോട് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ് (ഐ.ഐ.എം.) ജൂലായിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ലിബറൽ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറിലെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്യേറ്റ് പ്രോഗ്രാം (മാസ്റ്റർ ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ- എം.ബി.എ.) പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഹുമാനിറ്റീസ്, നാച്വറൽ സയൻസസ്, സോഷ്യൽ സയൻസസ്, ആർട്സ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ പഠനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ലിബറൽ സ്റ്റഡീസിനും മാനേജ്മെൻറ് പഠനത്തിനും ഊന്നൽ നൽകുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം നാലുമാസം വീതമുള്ള ആറ് ടേമുകളിലായി നടത്തുന്ന ഫുൾടൈം റസിഡൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമാണ്. രണ്ടാംവർഷത്തിൽ നാലാം ടേമിൽ ഇൻറർനാഷണൽ റൂറൽ ഇമേർഷൻ എന്ന ഒരു മോഡ്യൂളും ഉണ്ട്.

യോഗ്യത

articleRead

You can read upto 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log-in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

March 21, 2020