കെ.എ.എസ്. 6000-ത്തോളം പേരുടെ പട്ടിക വരും
കെ.എ.എസ്. 6000-ത്തോളം പേരുടെ പട്ടിക വരും
ഫെബ്രുവരി 22- ന് നടന്ന കെ.എ.എസ്. പ്രാഥമിക പരീക്ഷയുടെ മൂല്യനിർണയത്തിനുള്ള നടപടികൾ പി.എസ്.സി. തുടങ്ങി.

പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽത്തന്നെ പ്രാഥമിക ഉത്തരസൂചിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ഉത്തരസൂചിക സംബന്ധിച്ച് ഉദ്യോഗാർഥികൾ സമർപ്പിച്ച പരാതികൾ പരിശോധിച്ചു വരുകയാണ്. മാർച്ച് ആദ്യവാരം അന്തിമ ഉത്തരസൂചിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. അതിനു ശേഷം മൂല്യനിർണയം ആരംഭിക്കും. മാർച്ച് അവസാനമോ ഏപ്രിൽ ആദ്യമോ വിജയികളുടെ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനാകുമെന്നാണ് പി.എസ്.സി. പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

articleRead

You can read upto 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log-in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

March 07, 2020