മാസ്ക്
Mathrubhumi Illustrated|June 21, 2020
മാസ്ക്
റൊട്ടിയും മുട്ടയും തേങ്ങയും മായ്ക്കും വാങ്ങി.

മിച്ച വ്യക്തത ഫോണിൽ സൂക്ഷിച്ചു.
വീടെത്തി ലോകത്തെ പുറത്തിട്ടടച്ചു; ഷോപ്പിംഗ്-
ബാഗ് പോൽ നാളെയും വേണ്ടുന്ന പ്രത്യാശ
തട്ടാതെ മുട്ടാതെ പൊട്ടാതകത്ത് വെച്ചു.

കൂട്ടില്ലണുവിൻറപോലുമനീതിക്കെണ്
കൈ കഴുകി. വേഷം മാറി. ഇരുന്നു,
പ്രതിരോധാസനത്തിൽ.
ഇന്ന് ബംഗളൂർ പോക്കറ്റടിച്ചതിൻ ബാക്കി
ബോധം കവർന്നതിൻ ബാക്കി
വായ, മൂക്ക്, മറച്ചതിൻ ബാക്കി
തണുപ്പിച്ചതിന്റെ ബാക്കി
പാടി നീളാത്ത ഖരഹിതം,
തരംഗനിഗ്രഹയോഗിഗൂഢകാവേരി,
ഈയിരിക്കുന്ന ഞാൻ;
ഓൺലൈൻ ജീവി, അകലവ്രതൻ.

articleRead

You can read up to 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories, newspapers and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

June 21, 2020