ആംഗ്യങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ
Mathrubhumi Illustrated|June 28, 2020
ആംഗ്യങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ
ആംഗ്യങ്ങളെ നേരെയാക്കാൻ ചെല്ലുന്ന കൈകളെ

ഒരു സ്കൂളിലും എടുക്കുകയില്ല
ടീച്ചർ പറയും:
ഇവയെ വീട്ടിലേക്കുതന്നെ കൊണ്ടുപോയ്ക്കൊള്ളൂ
ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാനില്ല.

articleRead

You can read up to 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories, newspapers and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

June 28, 2020