കൊറോണ

Mathrubhumi Illustrated|April 12, 2020

 കൊറോണ
ശരത്കാലം എന്റെ കൈയ്യിൽ നിന്നതിന്റെ ഇല ഭക്ഷിക്കുന്നു:

ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ .

വിത്തുകളിൽ നിന്ന് പുറംതോടിൻറ സമയമായിരിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളതിനെ നടക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു:

അപ്പോൾ സമയം പുറംതോടിലേക്കു മടങ്ങുന്നു.

കണ്ണാടിയിലത് ഞായർ,

സ്വപ്നത്തിലുറങ്ങാൻ മുറിയുണ്ട്,

നമ്മുടെ വായകൾ സത്യം പറയുന്നു.

ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുടെ ലൈംഗികതയിലേക്ക്

എൻറെ കണ്ണുകൾ ചലിക്കുന്നു.

ഞങ്ങൾ പരസ്പരം നോക്കുന്നു,

articleRead

You can read up to 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

April 12, 2020