കലാപശേഷം

Mathrubhumi Illustrated|April 05, 2020

കലാപശേഷം
കലാപശേഷം

കലാപത്തിന് മുമ്പ്

തെരുവുകൾ സംസാരിച്ചു.

ഓടകൾ നിശ്ശബ്ദമൊഴുകി.

കലാപശേഷം

ഓടകൾ സംസാരിച്ചു.

തെരുവുകൾ നിശ്ശബ്ദമുരുകി.

കലാപത്തിലെരിഞ്ഞ തെരുവുകളിൽ

പുകയടങ്ങിയ ചാരക്കൂമ്പാരങ്ങളിൽ

രക്തവും കണ്ണീരും തളം കെട്ടിക്കിടന്നു.

വിതച്ചാലിനി നൂറുമേനി കൊയ്യാനാവുമെന്നായി.

കഴിഞ്ഞ നിമിഷം

അങ്ങോട്ടോടിപ്പോയ ആൾക്കൂട്ടത്തിലെ

യുവാവാണിതെന്ന്

articleRead

You can read upto 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log-in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

April 05, 2020