നോക്കുവിദ്യയുടെ പത്മശ്രീ
നോക്കുവിദ്യയുടെ പത്മശ്രീ
ആർട്ട് മാഗസിൻ

എം.എസ്. പങ്കജാക്ഷിക്ക് ഇത്തവണ പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം നൽകി രാഷ്ട്രം ആദരിച്ചപ്പോൾ അത് നാടൻ കലകൾക്കുള്ള അംഗീകാരം കൂടിയായി. അപൂർവമായിത്തീർന്ന നോക്കുവിദ്യാപാവകളിയെ അരങ്ങുകളിൽ നിലനിർത്തുന്നതിന് നടത്തിയ പരിശ്രമങ്ങളാണ് ദേശീയപുരസ്സാരത്തിന് വഴിതെളിച്ചത്.

articleRead

You can read upto 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log-in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

February 09, 2020