അക്ബർ പദംസിയുടെ 'ചിത്രശരീരം'
അക്ബർ പദംസിയുടെ 'ചിത്രശരീരം'
ആധുനിക ഇന്ത്യൻ ചിത്രകാരൻ' എന്ന പരികല്പന ഏറ്റവുമാഴത്തിൽ ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന ഒരു പേരായിരിക്കും അക്ബർ പദംസിയുടെത്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ഏതാണ്ട് ഇരുപതുവർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, 1928-ൽ, ഗുജറാത്തിലെ പരമ്പരാഗത ഖോജ മുസ്ലിം കുടുംബത്തിലായിരുന്നു പദംസിയുടെ ജനനം.
articleRead

You can read upto 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log-in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

January 26, 2020