બિનવારસી ઇંડાંનું થાય છે શું?
Chitralekha Gujarati|October 05, 2020
બિનવારસી ઇંડાંનું થાય છે શું?
આવા ઈન્કયુબેટરમાં પણ 'જન્મે' છે મોરનાં બચ્ચાં.

અમદાવાદ:

મેઘલી મોસમમાં કળા કરતા ખૂબસૂરત રાષ્ટ્રીય પંખી મોરને નીરખવાનો આનંદ ગ્રામવાસીઓની જેમ ધણા અમદાવાદીઓ પણ મેળવે છે. એમ તો શહેરમાં ક્યારેક મોર કે ઢેલ પર કૂતરા-વાંદરા દ્વારા હિંસક હુમલાના બનાવ પણ બને છે. ક્યારેક એવું બને કે હુમલાને કારણે માદા પોતે મૂકેલાં ઈંડાં પાસે જતી નથી તો અમુક વખત ઈંડાં મૂક્યા બાદ ઢેલ અકસ્માતે મૃત્યુ પામે છે. આવાં ઈંડાં બિનવારસી બની જાય, પરંતુ ઈડાંની કુદરતી જાળવણી કરનારાનો પણ તોટો નથી.

articleRead

You can read up to 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories, newspapers and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

October 05, 2020