હરતાં-ફરતાં વાત કરો તો... પેનલ્ટી!
Chitralekha Gujarati|July 27, 2020
હરતાં-ફરતાં વાત કરો તો... પેનલ્ટી!
મોબાઈલ ફોનનો ફાયદો એ કે તમે એને ક્યાંય પણ સાથે લઈ જઈ શકો-બાથરૂમથી બેડરૂમ સુધી જો કે આવા હાથવગા સાધન-મોબાઈલની એક લાક્ષણિકતા તમે માર્ક કરી-નોંધી છે? તમે જોયું હશે કે કોઈ બેઠું હોય ને મોબાઈલની રિંગ રણકે ત્યારે મોટા ભાગની વ્યક્તિ સેલ ફોન લઈને રૂમમાં આટાં મારતાં મારતાં વાત કરવા માંડશે... મોબાઈલ પર ફોન આવે એટલે ફોનવાળાએ જાણે મોબાઈલ (હરતાં-ફરતાં) થઈ જવાનું.

કેટલીક વાર તો બીજા સાથે મીટિંગ ચાલતી હોય ત્યારે મોબાઈલ રણકે તો વાત પડતી મૂકીને મોબાઈલ પર વાત કરવા માંડશે...

મંદિર કે અન્ય ધાર્મિક સ્થળોએ પણ મોબાઈલને થોડી વાર મંગો કોઈ જ કરતું નથી. અરે, સ્મશાન કે પ્રાર્થનાસભામાંય આજુબાજુના વિષાદનેય વિસારે પાડીને મોબાઈલ પર લાગી પડશે!

- અને ટ્રાફિક વચ્ચે રોડ પર જાનના જોખમે પણ મોબાઈલ પર વાત કરવાનું છોડશે નહીં.

articleRead

You can read up to 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories, newspapers and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

July 27, 2020